Newcastleská choroba drůbeže se po dvaceti letech vrátila

  •  

V České republice byl po dvaceti letech potvrzen výskyt ohniska tzv. Newcastleské choroby v chovu drůbeže. Státní veterinární správa (SVS) zavedla opatření k zamezení dalšího šíření nákazy.

Malochovatel ohlásil úhyn 11 z 34 chovaných slepic na svém hospodářství. Uhynulé kusy byly zaslány k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření vyloučilo, že by ptáci byli nakaženi ptačí chřipkou, ale potvrdilo jinou nebezpečnou nákazu, Newcastleskou chorobu.

Virus Newcastleské choroby může infikovat člověka a vyvolat u něho jednostranný nebo oboustranný zánět spojivek. Infekce však během několika dnů odezní. V chovu drůbeže byla v ČR nákaza zjištěna naposledy v roce 1998. Na přelomu let 2012 a 2013 byl výskyt patogenního kmene Newcastleské choroby potvrzen v zájmových chovech holubů a u volně žijících ptáků.

„Aby se zamezilo šíření nákazy, bude všechna zbývající drůbež v chovu utracena. Okolo ohniska nákazy bude vytýčeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Až na výjimky bude zakázáno přemísťování drůbeže do pásem a z nich. Po dobu platnosti veterinárních opatření nebude možné v pásmech pořádat výstavy, burzy, trhy a svody drůbeže a ostatních ptáků.“

Newcastleská choroba, neboli pseudomor drůbeže, je závažné virové onemocnění domestikované drůbeže, ptáků držených v zajetí i volně žijících ptáků charakterizované trávicími, dýchacími a nervovými příznaky, které může způsobit i hromadné úhyny. Virus Newcastleské choroby může infikovat více jak 200 druhů ptáků. Nejvnímavější je hrabavá drůbež, zvláště kur domácí a papouškovití.  K přenosu infekce dochází přímým kontaktem zdravých ptáků s infikovanými a také nepřímo – kontaminovaným krmivem, vodou, kuchyňskými odpady a pracovními pomůckami.

„Nejúčinnějším preventivním opatřením proti viru Newcastleské choroby je vakcinace, která je v ČR povinná pro všechny reprodukční chovy kura domácího a všechny chovy nosnic pro produkci konzumních vajec nad 500 ks ptáků. V ostatních chovech je provedení vakcinace doporučováno,“ doplnil Semerád.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*