Na univerzitě startují promoce

  •  

V průběhu sedmi dnů projde maratonem promocí na 1 400 absolventů ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

27 slavnostních promocí absolventů osmi fakult univerzity proběhne od 23. června do 2. července v Severočeském divadle, Muzeu města Ústí nad Labem, na Větruši a v  prostorách Červené auly v Multifunkčním informačním a vzdělávacím centru v Kampusu UJEP.

Každoroční promoce jsou pro univerzitu největší a zároveň nejslavnostnější aktivitou akademického roku. Současně však organizační akcí nebývalého rozsahu. „Zatímco absolventi spolu se svými rodinami a blízkými prožijí jeden z nejstarších vysokoškolských obřadů v klidu a slavnostně, v zákulisí naopak probíhají horečné a přísné organizační aktivity pracovníků studijních oddělení. Ti se starají, aby bylo stovkám absolventů zajištěno bezproblémové a důstojné ukončení vysokoškolského studia. V průměru hodinový obřad předávání diplomů dokáží zorganizovat maximálně čtyři krát denně. Každému předávání totiž zároveň předchází organizační schůzka s absolventy, kde jsou instruováni o průběhu promoce,“ říká mluvčí univerzity Jana Šiková.

K promočnímu slavnostnímu aktu se letos dostaví na 1 400 našich absolventů bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů, konkrétně na fakultě sociálně ekonomické 354, fakultě umění a designu 98, fakultě výrobních technologií a managementu 33, fakultě zdravotnických studií 81, fakultě životního prostředí 137, filozofické fakultě 127, pedagogické fakultě 496 a přírodovědecké fakultě 68 promujících.

„Zajímavostí letošních promocí jsou historicky první absolventi doktorského studijního oboru Environmentální analytická chemie, který zajišťuje fakulta životního prostředí společně s Ústavem anorganické chemie AV ČR v Řeži,“ dodává prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

LETNÍ PROMOCE UJEP 2015

fakulta termín

čas

místo

FSE

23. 6. 9:00 divadlo
12:00 divadlo
14:30 divadlo
25. 6. 9:00 divadlo
12:00 divadlo
14:30 divadlo

FŽP

26. 6. 8.45 divadlo
10:15 divadlo
12:00 divadlo

U3V

26. 6. 10:00 muzeum

FF

29. 6. 9:30 kampus
12:00 kampus

FUD

29. 6. 13:00 divadlo

FZS

30. 6. 9:00 kampus
11:00 kampus

PF

30. 6. 9:00 divadlo
11:00 divadlo
14:00 divadlo
16:00 divadlo
1. 7. 9:00 divadlo
11:00 divadlo
14:00 divadlo
2. 7. 11:00 divadlo
14:00 divadlo

PřF

1. 7. 10:00 Větruše
12:00 Větruše
15:00**) Větruše

FVTM

2. 7. 9:00 divadlo

  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*