Máme věrné zaměstnance, jejichž znalosti firma potřebuje

  •  

Prestižní titul Podnik podporující zdraví putuje do Teplic. Získal ho sklářský koncern AGC Flat Glass Czech. Ocenění je uznáním širokého spektra zdravotních služeb a benefitů, které firma zaměstnancům nabízí. Podle Kateřiny Löwové z oddělení personální administrativy a náboru zaměstnanců i manažera lidských zdrojů Libora Sehnala ale pro sklárnu znamená především závazek do budoucna.

AGC znovu získalo ocenění Podnik podporující zdraví. Co to pro vás znamená?

Cena, kterou jsme obhájili již posedmé, je pro nás ujištěním, že v oblasti péče o zdraví a pracovního prostředí je naše cesta dobře nastavená. Také je to možnost naše postupy prokonzultovat s auditory, kteří k nám přicházejí ze Státního zdravotního ústavu. Nejen proto, aby zkontrolovali, že je vše nastaveno správně, ale případně i konzultovali, co se dá udělat lépe a jaké jsou trendy, kterými se péče o zdraví lidí na pracovišti ubírá. Je pro nás důležité, aby naši zaměstnanci pracovali v bezpečném pracovním prostředí, a pro to děláme maximum. Máme zavedené programy péče o zdraví, nadstandardní zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, dále poskytujeme ročně okolo 40 lázeňských pobytů pro zaměstnance plně hrazených firmou, a to v těch případech, kdy zaměstnanec potřebuje v rámci prevence nebo rekondice upevnit své zdraví.

Je jednodušší získat ocenění napoprvé, nebo ho obhajovat?

Je to totožné, protože audit, který u nás lékaři specialisté ze Státního zdravotního ústavu provádějí, jde do sedmi konkrétních oblastí a pokaždé v rámci tříletého auditu jsou ty oblasti zkoumány detailně. Takže není rozdíl mezi prvním auditem a auditem, kdy tu cenu obhajujete.

Co všechno pro své zaměstnance v otázce zdraví děláte?

Máme nastavenou zdravotní preventivní péči u našeho závodního lékaře, spolupracujeme s nestátními zdravotnickými zařízeními, jako je například Sport medicína nebo Klinika EUC. Zaměstnance posíláme do lázní, jak do Teplic, tak do Lázní Bělohrad. Lázeňská péče je určena především pro pracovníky, kteří pracují v hlučném či prašném prostředí. Ročně jde o zhruba čtyřicítku lidí. Pobyt trvá dva týdny a pracovník má vše hrazené firmou (doprava, ubytování, procedury a strava). Navíc po dobu lázeňského pobytu zaměstnancům běží plat, jako kdyby byli přítomni na pracovišti. Umíme pomoci našim lidem zkrátit objednací dobu na lékařské vyšetření či zákrok, prostřednictvím nestátních zdravotnických zařízení. I za cenu, že firma toto vyšetření nebo zákrok plně uhradí. V období po covidu jsme zaměstnancům s respiračními obtížemi hradili speciální postcovidovou léčbu, kterou v té době nabízeli teplické lázně. A to zdaleka není vše.

Jaké další benefity zaměstnanci mohou využít?

Vedle zdravotních bonusů máme cafeterii, což je systém zaměstnaneckých výhod, ve kterém si zaměstnanec v rámci pravidelného přídělu bodů vybírá z dostupné nabídky pouze ty benefity, které jsou pro něj zajímavé. Takže jednou z položek jsou body, které zaměstnanci použijí k úhradě zdravotní péče, masáží, rehabilitací, stomatologa, optika, k nákupu volně prodejných léků či doplňků stravy nebo zdravotních pomůcek na e-shopech. Rodiče si například mohou objednat speciální cvičení nebo plavání s dětmi. Ale také jsou tam k dispozici vstupenky či permanentky jak na kulturní akce, tak do fitness center, na jógu, na tanec. Příděl bodů je stanoven dle seniority a naši zaměstnanci, kteří jsou ve firmě déle než patnáct let, dostávají ročně deset tisíc korun. Do cafeterie si můžou zaměstnanci nechat převést i například mimořádnou odměnu, kterou dostanou. To znamená, že v cafeterii můžou lidé disponovat až několika desítkami tisíc v rámci kalendářního roku.

Ale co vládní omezení zaměstnaneckých benefitů? Projeví se to nějak?

V rámci daňového balíčku vláda rozhodla, že daňově uznatelný limit na člověka bude na úrovni poloviny průměrné mzdy předchozího roku. To znamená, že v příštím roce zaměstnanec, aniž by to mělo daňový účinek na jeho příjem, bude moci utratit maximálně 22 tisíc korun. Bohužel tam spadají i oblasti, které byly dosud od daně osvobozeny, což je sport, lázně, masáže, vzdělávání. Takže ve finále na to doplatí zaměstnanec.

Co prevence?

Letos v červnu proběhl Den melanomu, kdy byl v závodě Řetenice k dispozici stan, kde si lidé mohli nechat vyšetřit pihy a mateřská znaménka dermatologem. Na místě si dále mohli nechat změřit tlak, tělesný cukr nebo BMI. Zaměstnancům nabízíme i obsáhlá, pravidelná školení první pomoci, která jsou velmi oblíbená, protože získané dovednosti můžete uplatnit jak v práci, tak v každodenním životě.

Takže když se třeba váš zaměstnanec necítí dobře, tak si může dojít během směny třeba nechat změřit tlak?

Na vstupech u závodů máme umístěné měřice tlaku, takže si ten tlak každý může změřit sám. To je jedna možnost a druhá je závodní lékař, který má ordinaci zhruba 150 metrů od vstupu do závodu. Závodní lékař ordinuje denně dopoledne a jeden den v týdnu i odpoledne. Pro zaměstnance v kategorii rizik I. a II. jsme i přes změnu legislativy zachovali možnost absolvovat pravidelné pracovnělékařské prohlídky. Pokud jsou výsledky u sta prohlídek v pořádku a u stoprvní se onemocnění včas odhalí a rychle se zahájí následná léčba, je to pro nás ujištění, že tato prevence má smysl.

Co očkování, které není hrazeno ze zdravotního pojištění?

Těm, kteří mají zájem, hradíme očkování proti chřipce. Stačí jen kontaktovat personální oddělení, které domluví s naším závodním lékařem termín, kdy bude očkovací látka pro zaměstnance připravena.

Jeden z populárních benefitů je Sick day, volno na nemoc, vyšetření bez potvrzení od lékaře…

I ten mohou naši zaměstnanci, kteří jsou u nás v hlavním zaměstnaneckém poměru, čerpat, mají k dispozici tři dny do roka. V kolektivní smlouvě máme ukotveny i další benefity, jako jsou tři dny na svatbu. Pokud jde o pohřeb či událost, která se týká přímých příbuzných, tak dáváme dnů pět. Pak je k dispozici pracovní volno pro zaměstnance, který má dítě do 15 let, na dny, kdy dítě odjíždí nebo přijíždí z tábora či školy v přírodě, volno na doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení, volno na likvidaci živelní pohromy, těch výhod je celá řada. Nemůžu nezmínit, že maminkám, které se vrací po rodičovské dovolené, nabízíme práci formou zkráceného úvazku v kombinaci s možností práce z domova. Benefit v podobě home office nebo flexibilní pracovní doby je nabízen všem zaměstnancům, kterým to povaha práce dovoluje.

Jak se podpora zdraví zaměstnanců AGC od toho roku 2005, kdy jste poprvé ocenění Podnik podporující zdraví získali, změnila?

Zpočátku jsme spolupracovali s Klinikou CLT, která zanikla. Takže jsme museli hledat jiného poskytovatele zdravotních služeb. Je jasné, že jím nemůže být Krajská zdravotní, kde nejsme schopni pro naše zaměstnance zajistit rychlou rezervaci termínu vyšetření. My potřebujeme poskytovatele, který zajistí vše od počáteční prohlídky až po samotné specializované vyšetření. Komplexní prohlídku, která případný problém posune a vyřeší. Mění se legislativa, mění se poskytovatelé, to, co se nemění, je to, že máme zájem, aby lidé byli zdraví a pokud možno firma nemusela řešit jejich nepřítomnost, jejich náhrady. A aby ti zaměstnanci v důsledku toho žili spokojený život.

Asi důležitým tématem jsou pro vás pracovní úrazy. Jakou máte cestu jim předcházet?

To je těžká otázka, ale řešíme to různými způsoby. Jedním z nich je finanční motivace. Kolektivní smlouva, protože vyplácíme třináctý a čtrnáctý plat, jasně říká, že máme ně- jaké parametry výplaty těchto platů. To jsou výrobní náklady, výtěžnost, procento reklamací a také jsou to pracovní úrazy. Pokud se za půl roku nestane pracovní úraz s pracovní neschopností, tak zvyšujeme třináctý nebo čtrnáctý plat o pět procent. Pokud se pracovní úraz s neschopností stane, tak každý z nich v těch šesti měsících snižuje třináctý nebo čtrnáctý plat o dvě procenta.

Zaměstnanci spousty firem nikdy třeba kolektivní smlouvu nečetli. Myslíte si, že ti vaši mají povědomí o tom, jak to třeba v případě pracovních úrazů funguje?

Letos jsme udělali průzkum, kdy jsme se všech zaměstnanců ptali, zda rozumí pracovním návodkám, instrukcím, které mají na pracovišti. Co v nich schází, co by uvítali. Snažíme se měnit dokumentaci tak, aby byla pro toho člověka srozumitelná. V příštím roce chceme realizovat využití neurovědy. A to proto, že činnost, kterou děláte stále dokola, se pro vás stává rutinou, už ji nevnímáte. Tím, že ji děláte automaticky, nevnímáte ani možná rizika. Takže chceme naučit lidi, aby se předtím, než začnou svou práci vykonávat, nad ní a okolnostmi kolem ní zamysleli. Touto cestou si myslíme, že by mohlo dojít k nějakému zlepšení.

Ke kolika pracovním úrazům ve sklárně dochází?

Musíme vyzdvihnout, že v roce 2021 ve všech našich závodech pracovní úraz s pracovní neschopností nebyl ani jeden. Za rok 2022 a za devět měsíců roku letošního máme pracovní úraz jeden a ten vznikl tak, že zaměstnanec při výkonu práce špatně došlápl a poranil si kotník.

AGC vlastní japonská společnost. Přenesla se do evropské skupiny nějak japonská firemní kultura, která souvisí s péčí o zaměstnance? Nebo naopak Japonci opisují od vás?

Nedá se říct, že japonské zkušenosti jsou přenášené do Čech a české do Japonska, ale obecná politika, kde se má skupina pohybovat a čeho má dostáhnout, je nastavena prezidentem AGC. A pak následuje kontrolní proces, který zkoumá, jestli tuto politiku a tyto cíle ta firma v rámci země, kde sídlí, je schopná naplňovat. Takže každoročně probíhají interní audity a japonský management chce vědět, že neexistuje výroba bez zajištění bezpečnosti. Chtějí slyšet od lidí, že je nenutíme vykonávat nebezpečnou práci, chtějí vidět důkazy, jak je vše zajištěno. Například v oblasti životního prostředí, výsledky měření emisí, odpadních vod a všeho ostatního a z toho si dělají nějaký obrázek.

Říká se, že zaměstnanci jsou největší know-how každé firmy. Souhlasíte?

Jestliže tavíte sklo, tak k tomu potřebujete lidi, kteří tomu rozumí, a doba, kterou potřebujete na zaškolení například člověka na velínu, je delší než jeden rok. Sklo je alchymie a my si ceníme toho, že u nás pracuje spoustu let celá řada lidí, kteří tu práci znají opravdu dokonale. V prosinci budeme již tradičně udělovat stříbrné, zlaté a pamětní medaile a letos máme téměř dvě stě medailistů, což je číslo, které svědčí o tom, že máme věrné zaměstnance, kteří tu pracují i více než čtvrtstoletí. A firma jejich znalosti a loajalitu potřebuje.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*