Lázně Teplice odhalily bustu Augusta Silného

  •  

Před zraky obyvatel města a významných představitelů české a německé reprezentace odhalily teplické lázně bustu Augusta Silného, nejznámějšího saského kurfiřta a krále. Socha této významné osobnosti má nejen zdobit Lázeňskou uličku, ale také předat zajímavá historická fakta obyvatelům Teplic a lázeňským hostům. Mimo jiné má symbolizovat česko-saskou spolupráci. Sochařem a autorem bronzové busty je Libor Pisklák, který na ní pracoval 2 roky. Socha Augusta Silného se objevila v České republice úplně poprvé.

August Silný byl saský kurfiřt, polský král a litevský velkokníže. Pocházel z rodu Wettinů, který byl významnou evropskou šlechtickou dynastií. Jako saský vévoda vládl od roku 1694 až do své smrti. Sbíral nejrůznější umělecká díla a šperky, inicioval také vznik mnoha impozantních hradů a byl údajně největším milovníkem žen doby baroka.

Teplice navštívil poprvé s rodiči, když mu bylo pouhých 13 let. Do mezinárodně proslulých lázní jezdil později nejen za zdravím, ale také za zábavou a obchodem. Na jeho cestách ho doprovázel celý dvůr. Navštěvoval naše město téměř každé léto a prožil zde šťastné chvíle svého života. 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*