Bílý týden, svoz nadměrného odpadu z domácností, končí už 22. března!

  •  

Bílý týden, tradiční celoplošný svoz nadměrného odpadu z domácností končí na území Teplic 22. března.Bílý týden se týká předmětů, jako je například starý nábytek, koberce a podobné, ale také třeba zelený odpad ze zahrad. Rozhodně není určen pro odpad ze staveb nebo nebezpečný odpad. Ty celoročně a bezplatně přijímá sběrný dvůr.

Věci určené k vyhození v rámci Bílého týdne mohou obyvatelé města až do neděle 22. března stavět k popelnicím nebo kontejnerům. Pokud to není z nějakého důvodu možné, lze odpad odkládat na chodník tak, aby ho auto popelářů mohlo pohodlně naložit a odvézt. Lehčí odpad je dobré vynášet v krabicích nebo pytlích, aby neznečistil okolí.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*