Zoo slaví kulaté výročí „otce evropského ptactva“

  •  

V sobotu 16. února 2019 uplynulo přesně 160 let od narození Heinricha Lumpeho, jehož osoba je úzce spojena se zoologickou zahradou v Ústí nad Labem.

„Heinrich Lumpe založil před 111. lety soukromou ptačí rezervaci, první ve střední Evropě, známou pod názvem Lumpepark, ze které po 2. světové válce postupně vznikla naše zoo. Určitě stojí za to si při této příležitosti jeho osobu připomenout,“ vysvětluje tisková mluvčí Věra Vrabcová.

Heinrich Lumpe byl obětavý ochránce přírody, nadšený ornitolog a milovník zpěvného ptactva, a tak si ve svých 49. letech splnil svůj sen a na zakoupeném šestihektarovém pozemku vytvořil oázu klidu pro své milované opeřence. Péči o ně věnoval spoustu času a samozřejmě i velké množství finančních prostředků, pomocí kterých zveleboval celý areál Lumpeparku.

Jeho ochranářské aktivity přesahovaly daleko za hranice Ústí nad Labem a později i nově zřízeného československého státu. Za svoji činnost získal řadu ocenění, čestných uznání a řádů. V roce 1931 spoluzakládal Světový spolek na ochranu ptactva a o rok dříve se ujal iniciativy v celoevropské ochraně ptactva. Prostřednictvím jednoho z nejvyšších církevních hodnostářů Vatikánu kardinála Bonaventury Cerettiho se podařilo zapůsobit až na italského diktátora Musolliniho, který podepsal zákon zakazující v některých provinciích odchyt ptactva. Bohužel, díky politické situaci platil pouze několik let.

Heinrich Lumpe patřil mezi významné mecenáše v dějinách města Ústí nad Labem. Ze své podnikatelské činnosti financoval nejen celý provoz Lumpeparku, ale věnoval většinu svých zisků na dobročinné účely.

Své sedmdesáté sedmé narozeniny oslavil Heinrich Lumpe v lázních Dubí na Teplicku, kde pobýval kvůli odpočinku a nabrání sil. Bohužel, na jedné z procházek pravděpodobně upadl a jeho mrtvé tělo našli u nedalekého rybníčku s hlavou ponořenou pod hladinou. Informaci o skonu „otce ptactva“, ke kterému došlo 22. února 1936, vydávaly noviny napříč Evropou, ale i za oceánem v daleké Americe. Pompézní pohřeb se slavnostními proslovy se uskutečnil 26. února na ústeckém městském hřbitově a zúčastnila se ho řada osobností a institucí společenského života.

„S výjimečnou osobností Heinricha Lumpeho, s jeho dílem a myšlenkami se návštěvníci naší zoo setkávají i v dnešní době. Vydali jsme několik publikací, letáků a DVD, na správní budově visí jeho pamětní deska, v zoo je rozmístěno několik panelů a Naučná stezka Lumpeparku s deseti zastaveními, které připomínají nejvýznamnější stavby či události tehdejší éry. Jednou z nich je i historický hrádek, který byl vybudován v roce 1914 a který se v zoo dochoval dodnes. Poblíž stojí dřevěná socha Heinricha Lumpeho a velké dřevěné krmítko, které zoo věnovala obec Doubice, jeho rodiště. Tím zároveň pokračujeme v jeho ochranářských aktivitách, neboť během zimy zde pravidelně zpěvné ptactvo přikrmujeme, na jaře sledujeme hnízdění ve vyvěšených budkách, a k těmto aktivitám vedeme i děti v rámci výukových programů,“ dodává Věra Vrabcová.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*