Z nové části vodovodu se mohou radovat i v Úpoři

  •  

Úpoři, která je místní částí obce Světec, budou v lokalitě „za kaplí“ zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 171,3 metrů a nevyhovující úseky kanalizace v délce 151,4 metrů, pro cca. 50 napojených obyvatel. Stavbu provádíme v koordinaci s plánovanou akcí obce Světec, která bude provádět obnovu povrchu komunikace.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen litinovým potrubím DN 60, uvedeným do provozu v roce 1927. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořené zděným obdélníkem 500×600, a dále potrubím z betonu DN 400. Kanalizace je mělce uložená, rok realizace není znám, ale pravděpodobně odpovídá době realizace vodovodu. Kamerová prohlídka prokázala nevyhovující stav stoky: koroze, praskliny, viditelná zemina, a tvořící se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. července 2018. Stavební práce v těchto dnech začaly a stavba by měla být dle předloženého harmonogramu dokončena do 31. července 2018.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*