Věděli jste, že je gymnázium památkově chráněné?

  •  

Budova A Gymnázia Teplice je v seznamu chráněných památek České republiky, a to už od roku 1958.

To znamená, že budova naší školy má významnou kulturní hodnotu. Každý stavební zásah je třeba konzultovat s orgány památkové péče. Rozsáhlá oprava fasády proběhla v roce 1995.

Nyní v srpnu 2020 jsme se pustili do drobné opravy plastik zdobících bránu u vjezdu do dvora budovy z Alejní ulice. Lev nese znak Teplic a medvěd znak Šanova. Jak je patrné ze snímků, jsou obě plastiky rozpraskané a jejich oprava je už opravdu potřebná. Restaurátorský záměr zpracoval akademický malíř Libor Pisklák, který je držitelem oprávnění vydaného Ministerstvem kultury ČR k provádění restaurátorských prací na památkově chráněných objektech. Celkové náklady předpokládáme v objemu zhruba 170 tisíc korun.

Gymnázium Teplice


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*