V Teplicích se po 200 letech chystá velká premiéra opery o Krušnohoří

  •  

Trautzlova umělecká společnost ve spolupráci se Severočeskou filharmonií Teplice připravuje obnovenou premiéru opery o Krušnohoří Bergmönch, česky Perkmon. Koncertní uvedení proběhne 16. června v koncertním sále teplického Domu kultury pod taktovkou plk. Jana Zástěry. V hlavních rolích se představí Jakub Turek a Miroslava Časarová.

Historické centrum Teplic již stovky let oslňuje svou elegancí a krásou nekonečné davy turistů, hostů i místních. Na mysl tak může snadno přijít otázka, kdo se zasloužil o všechny ty honosné městské domy, lázeňské komplexy a parky. V první řadě bychom dík jistě vzdali polomýtickým postavám typu královny Judity, jejíž investice do místního kláštera městu poskytla notnou dávku společenské významnosti. Vděk by též jistě neminul osvícená knížata a kněžny z rodu Clary-Aldringenů, kteří město vystavěli do podoby, v jaké jej obdivujeme dnes. Jedna osobnost by ovšem naší pozornosti téměř jistě unikla. Přitom jde o člověka, který jméno Teplic proslavil po celé Evropě.

Tím významným mužem byl Josef Matyáš Wolfram. „Wolfram do městských dějin vstoupil jako purkmistr a skladatel. Na teplické radnici působil v první polovině 19. století, tedy ve zlatém věku jeho prosperity a slávy. Není náhodou, že se v roce 1824 stal lídrem města právě komponista,“ přibližuje Petr Šíla, předseda Trautzlovy umělecké společnosti. V této době se lázně hemžily významnými hosty – zmiňme za všechny Johanna Wolfganga Goetha, Niccolo Paganiniho nebo pruského krále Fridricha Viléma III. Aby tato smetánka byla společensky saturována, bylo potřeba do čela města postavit člověka na odpovídající kulturní úrovni. Mladý nadějný právník, který se zapáleně a s úspěchem věnuje hudbě zdál se být ideálním kandidátem. A tato sázka se záhy osvědčila. Do již tak prosperujícího města se v následujících letech hrnuly davy hostů, aby si mohly na vlastní uši poslechnout, co teplický purkmistr složil nového, kterak přivítal další z korunovaných hlav a jakýže světový literát před radnicí vystřihl purkmistru Wolframovi poklonu za svědomité vedení města.

Z Wolframova bohatého skladatelského portfolia nutno vyzdvihnout především tvorbu operní, a to nejen pro její umělecké kvality, ale především pro její přímou vazbu na naše město. V řadě z nich totiž autor za téma vzal místní lidovou slovesnost. „Jedním z těchto děl je i opera Perkmon,“ doplňuje Petr Šíla.

Děj opery kopíruje starou krušnohorskou pověst o vládci hor Perkmonovi. Odehrává se kdesi v kopcích v nejmenované hornické vesnici. Protagonistou opery je štajgr, důlní dozorce Michael. Michael je svědomitý a poctivý horník, proto jej velmi irituje, když jeho nadřízený, pojmenován prostě oberštajgr, krade důlní majetek, především pak dřevo na výztuže šachet. Michael oberštajgra varuje, že jeho hamižnost může vést ke katastrofě. Oberštajgr situaci bagatelizuje a svému podřízenému vyhrožuje vyhozením. A co se nestane – skutečně dojde k průvalu. Michael je svým nadřízeným poslán do šachty, aby situaci obhlédl. Do dolu podle oberštajgrova zlovolného plánu padá a dostává se do podzemní říše mýtického vládce hor, Perkmona. Jak celý příběh dopadne? To se zanedlouho dozvíte při obnovené premiéře.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*