V pavilonu F teplické nemocnice nepůjde proud

  •  

V sobotu 13. října dojde v pavilonu F teplické nemocnice k další plánované opravě rozvodné skříně. Proto bude mezi 13:00 – 16:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie do pavilonu, bez možnosti využití náhradního zdroje energie.

Odstávkou budou dotčena tato oddělení: příjmové chirurgické ambulance, chirurgická lůžková stanice včetně jednotky intenzivní péče, gynekologicko-porodnické oddělení, stanice patologických novorozenců, ortopedické oddělení, urologické oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, včetně všech těchto oborových operačních sálů.

„V souvislosti s touto opravou je nutno v sobotu 13. října od 00:00 do 16:00 hodin uzavřít porodní sál a odklánět rodičky mimo Teplice, od 10:00 do 16:00 přerušit příjem pacientů, u nichž je předpoklad provedení neodkladného operačního výkonu a od 08:00 do 16:00 hodin zastavit příjem pacientů vyžadující resuscitační péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení teplické nemocnice. Pacienti budou transportováni do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ uvedl ředitel teplické nemocnice Tomáš Hrubý s tím, že diagnosticko-léčebný proces nebude narušen.

Provoz laboratorního a RTG komplementu bude zajištěn beze změn. Pacienti, kteří budou v sobotu 13. října potřebovat zprávy z ambulancí chirurgických oborů, je dostanou až po obnově dodávky energie.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*