V květnu proběhne Týden pro rodinu aneb Hledáme své kořeny

  •  

Tisíce rodin na celém světě si každoročně připomínají patnáctý květen jako Mezinárodní den rodiny. V třetím květnovém týdnui v našem regionu proběhne řada akcí pro širokou veřejnost, které oslavují nejbanálnější lidskou zkušenost, že v rodině je místo pro každého, že rodina je místem bezpečí a zázemí, místem naplněných vztahů, bezpečným prostorem pro růst a zrání. Vyhlašovatelem Týdne pro rodinu v ČR jeAsociace center pro rodinu a organizátory kampaně TPR její členská centra.

Rodina je instituce, o které se říká, že je základem společnosti a přes všechny možné výhrady je stále tím nejlepším, co k soužití máme.„Smyslem Týdne pro rodinu je ocenit všechno dobré, co v rodinách nacházíme, tj. místo důstojného růstu i stárnutí, nekonečnou trpělivost při výchově, obětavost i velkorysost, úsilí investované do budování kvalitních vztahů, solidaritu, úctu a věrnost. Týden pro rodinu tak chce dát rodinám příležitost, aby se na nejrůznějších akcích bavily, slavily a bylo jim spolu dobře“, říká k akci vedoucí Centra pro rodinu Ivana Růžičková.

Pro rok 2017 má Týden pro rodinu motto „Hledáme své kořeny“ s odkazem na to, že tak jako strom vyrůstá z kořenů, první lidská zkušenost se formuje v rodině. Ivana Růžičková přibližuje svůj pohled na rodinu: „V rodině zapouštíme kořeny, vyrůstáme, jsme součástí košaté koruny lidských vztahů a učíme se být součástí společenství. Ovoce našich životů, výsledky naší práce, výchovy a usilování jsou podmíněny vším, co jsme se v rodině naučili. V rodině nacházíme podporu a zázemí, s rodinou také oslavujeme úspěchy a milníky našich životů.“Organizátoři Týdne pro rodinu si tak symbol kořenů zvolili zcela záměrně s tím, že kořeny každé rodiny jsou skryty v rodinné historii, ve starých fotografiích, vyprávění babiček a dědečků o lidech a časech dávno minulých. Rodokmeny zase nabízejí odraz zmizelé historie, často v nich nacházíme místa a jména, která rozšíří náš pohled na vlastní původ. Mohou být námětem netradičního rodinného výletu do míst, kde žili či působili naši předkové. „Je jen na nás, abychom nezapomínali na kořeny, z nichž vyrůstáme“, doplňuje k organizaci Týdne pro rodinu Ivana Růžičková.

Bližší informace o připravovaných akcích nejen v průběhu Týdne pro rodinu zájemci naleznou na celostátních stránkách Asociace center pro rodinu www.acer-cr.cz

Rostislav Kadlec, Krupka

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*