Ústecké rodinné stříbro již 166 let. Spolchemie už dávno není kouřícím „ocelovým městem“

Firma podporuje řadu městu i obyvatelům prospěšných projektů. Jde nejen o tradiční ústecký půlmaraton, který se částečně běží i přes firemní areál, ale třeba i Ústecké Vánoce a Velikonoce. Oblíbený je i program minigrantů.
  •  

Žádná jiná firma není s Ústím tak historicky propojená jako Spolchemie, dodnes nesoucí svůj původní historický název Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Továrna, stojící dnes takřka v centru města, přitom vznikla již v roce 1856 v uctivé vzdálenosti za ústeckými hradbami. Tato naše místní firma se tak řadí do elitní skupiny nejdéle nepřetržitě fungujících chemiček světa a oprávněně i mezi české průmyslové rodinné stříbro.

Slovo „hutní“, které se stalo součástí názvu společnosti kvůli očekávání, že v blízkých Krušných horách jsou zásoby rud barevných kovů, zůstalo v názvu firmy jako němý svědek myšlenky, která se nepotvrdila – a hutnictvím se nakonec firma nikdy zabývat nezačala. I přesto se do konce 19. století stala v tehdejším Rakousko-Uhersku největší a v evropském kontextu jednou z nejvýznamnějších evropských chemiček vůbec.

Po osamostatnění Československa začal ve skladbě akcionářů převládat český kapitál reprezentovaný Živnobankou. Ve 20. a zejména 30. letech rozvětvil „Spolek“ svoji strukturu a představoval prakticky celý český chemický průmysl. Po znárodnění v roce 1945 se toto uspořádání rozpadlo a dřívější významné postavení ztratilo postupem let na významu. V 50. letech se v chemičce začal rozvíjet výrobní obor syntetických pryskyřic a epoxidové pryskyřice v současnosti tvoří také jeden z hlavních pilířů výroby. Na konci roku 1990 se firma opět stává akciovou společností – produkuje v té době více než 500 výrobků od barviv až po kosmetické přípravky. Výrobní sortiment se, stejně jako firma samotná, ale musel v dalších letech výrazně restrukturalizovat a stále více se zaměřovat na chemii s vysokou přidanou hodnotou – takovou, která má šanci obstát celosvětově na těch nejnáročnějších trzích. A to se firmě daří dodnes – již několik let je největším exportérem Ústeckého kraje a její produkty putují do osmi desítek zemí světa.

Zásadní důraz Spolchemie dává dnes oproti dávné historii na ekologii a udržitelnost – areál firmy už ničím nepřipomíná kouřící továrny jako z „Ocelového města“. Jen za posledních deset let firma investovala do modernizace více než pět miliard korun. Vyrábí s pomocí nejmodernějších technologií a její výrobky samotné přispívají k zelenějšímu světu, protože například výroba fotovoltaických panelů či větrných elektráren se bez pryskyřic ze Spolchemie neobejde. Vedle toho aktuálně připravuje i několik dalších ekologii velmi přátelských projektů: recyklaci vody, výstavbu fotovoltaické elektrárny a využití vyráběného vodíku pro regionální ekologickou autobusovou i vlakovou dopravu.

Jako významný zaměstnavatel zajišťuje stovky pracovních míst a tisíce dalších v navázaných odvětvích u svých dodavatelů v celém Ústeckém kraji. Málokdo ví, že bonusem činnosti firmy pro řadu obyvatel Ústí je i snížená cena vytápění – Spolchemie je totiž většinový odběratel Teplárny Trmice, a díky tomu může být cena tepla pro maloodběratele menší než v řadě jiných českých měst.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*