Úprava přechodů přispěje k větší bezpečnosti

  •  

Na teplické Masarykově třídě jsou nově upravené přechody. Úpravy proběhly v rámci rekonstrukce nejfrekventovanější části Masarykovy třídy od křižovatky Okružní po okružní křižovatku Přítkovská – Modlanská. Silnici rekonstruoval její vlastník Ředitelství silnic a dálnic ČR, úpravy přechodů pro chodce a osvětlení přechodů ve výši cca 900 tisíc korun zaplatilo město Teplice.

Nejdůležitější bylo v této extrémně dopravně zatížené části města vybudovat bezpečná místa pro přecházení chodců, a to zejména těch nejzranitelnějších – školáků a seniorů. Proto byly vybudovány ostrůvky pro chodce s dostatečným nasvětlením. Tyto bezpečnostní úpravy ocenila i Nadace ČEZ a podpořila tento přechod v rámci grantu částkou 120 tisíc korun.

Z důvodů extrémní dopravní zatíženosti na  těchto přechodech nemohla být vybudovaná světelná signalizace.

„Toto řešení by bylo pro chodce ještě bezpečnější, avšak nikdo si neumí představit kolaps dopravy, která by byla tímto opatřením zásadně zpomalovaná, což by se týkalo i autobusů a trolejbusů,“ konstatovala k dopravně technickému řešení vedoucí odboru dopravy Ivana Müllerová.

Pro větší plynulost dopravy bylo navrženo zrušení jednoho stávajícího přechodu. Úpravy přechodů jsou součástí koncepce pro zvyšování bezpečnosti automobilové i pěší dopravy. Město každoročně takto upraví minimálně 5 lokalit, v roce 2018 hodlá provést například bezpečnostní úpravy u základní školy v ulici Maršovská, přechod pro chodce Jankovcova – Hrázní, dopravní opatření v ulici Pod Doubravkou a další.

„Tato opatření jsou navrhována a vyhodnocována experty pro dopravní bezpečnost, v roce 2018 budeme navíc pro město zpracovávat dva zásadní dokumenty pro dopravu města, a to nový územní plán města, kde by v rámci dopravního generelu byly zapracovány a konzultovány s ŘSD i tolik potřebné obchvaty města, a dále pak Plán udržitelné mobility města, kde očekáváme zpracování nejnovějších trendů dopravy. V  rámci spolupráce s veřejností čekáme i nové podněty k této problematice,“ doplnil k danému tématu Hynek Hanza, náměstek primátora.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*