Tříkrálová sbírka odstartovala

  •  

Hned začátkem tohoto roku začala tradiční Tříkrálová sbírka. Až do 14. ledna budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky Tří králů s koledou a budou do zapečetěných pokladniček vybírat příspěvky od občanů.

Každá skupinka koledníků bude mít vedoucího. Vedoucí skupinky bude plně odpovídat za svěřenou pokladničku a podá případné informace o účelu sbírky a o činnosti charity. Každý vedoucí skupinky bude označen průkazkou se jménem, na níž bude podpis litoměřického pana biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Číslo průkazky bude odpovídat číslu zapečetěné pokladničky. Výtěžek sbírky bude tradičně určen na pomoc potřebným rodinám s dětmi.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*