Teplické Café Nobel: Tajemný přístroj z mořského dna

  •  

Z hromádky zkorodovaných ozubených koleček a dalších úlomků, nalezených před sto lety ve vraku starořecké lodi u ostrova Antikythéry, se vyklubal unikátní mechanismus – dva tisíce let starý „model vesmíru“. Spletitou historii jeho objevu a výzkumu představí v úterý 21. února v rámci Café Nobel na teplické hvězdárně klasická filoložka a medievalistka  Alena Hadravová a astrofyzik Petr Hadrava.

Loď, která ztroskotala kolem roku 80 př. n. l. mezi Krétou a řeckým poloostrovem Peloponés, vezla unikátní přístroj určený k předpovědím postavení nebeských těles na obloze i k prezentaci dalších astronomických jevů. Více než sto let trvalo, než se ze zkorodovaných úlomků podařilo celý mechanismus rekonstruovat.

Mnohé archeologické nálezy i písemná svědectví dokládají vysokou vyspělost antické civilizace ve Středomoří. Ve vraku starořecké lodi, objeveném na začátku 20. století u ostrova Antikythéry, se však našlo něco skutečně nečekaného. Drobné zkorodované bronzové úlomky z mořského dna se ukázaly být pozůstatkem unikátního astronomického přístroje, jakéhosi malého, přenosného modelu vesmíru. Interdisciplinární spolupráce špičkových týmů z několika zemí vyvrcholila publikací výsledků průzkumu více než 2000 let starého mechanismu otištěná v roce 2021 v časopise Nature.

PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc. pracuje v Centru dějin vědy v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v Praze a doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., v Astronomickém ústavu Akademie věd. Kromě prací ve svých oborech se společně věnují dějinám antické, středověké a raně novověké astronomie a vydávají texty ze středověkých latinských rukopisů, které spolu s komentovanými překlady zpřístupňují současnému čtenáři. Jsou autory řady monografií a několika set příspěvků publikovaných u nás i v zahraničí. „Za svou práci získali několik ocenění, nejnověji Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 za rok 2022,“ připomíná koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Přednáška manželů Hadravových se uskuteční v prostorách hvězdárny v Teplicích na Písečném vrchu od 18:00 h. Místo si můžete rezervovat na adrese: hap@hapteplice.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*