Střední škola AGC v době omezení prezenčního vzdělávání

  •  

Letošní rok jistě nebyl ke vzdělávání příliš nakloněn. Nejprve došlo k omezení prezenční výuky na jaře, následně ve druhé vlně epidemie na podzim. Jak škola zvládá tuto nestandardní situaci a jak se připravuje na návrat žáků do plného režimu, jsme se zeptali ředitele školy Tomáše Holomka.

„Distanční vzdělávání je v českém školství pro většinu škol zcela nový trend a dovolím si říct, že obzvláště na jaře na to určitě nebyl nikdo připraven. Pro pedagogické pracovníky to znamenalo zásadní změnu v přístupu k jednotlivcům i skupinám žáků, ale především se museli změnit oni sami. To se týkalo nejen využívání technického a programového vybavení, ale hlavně metodiky vzdělávání. Učit na dálku je jedna věc, učit na dálku, navíc z domova, je něco zcela odlišného. Všechno je v této chvíli jinak. Řada pedagogů má doma děti školou povinné. Učit téměř dospělé a být zároveň přítomen výuce vlastních potomků je neskutečně náročné.“

Co se tedy změnilo?

„Tak především jsme zahájili školní rok s deficitem učiva z předchozího pololetí. Museli jsme proto upravit vzdělávací plán na aktuální školní rok, abychom eliminovali dopad jarního výpadku. Na zkoušku jsme instalovali anticovidové bariéry do jedné učebny, vyrobené společností AGC Processing a.s. Přepážky mají zabránit snadnému šíření kapének a lépe ochránit naše žáky při výuce. Pořídili jsme streamovací kameru s vybavením pro živé vysílání přímo na web YouTube. S tím se museli naši učitelé také ‚poprat‘. Proškolili jsme celý sbor ve využívání komunitní platformy Microsoft Teams a přešli při distanční výuce na jednotný komunikační nástroj. Tady musím naše žáky pochválit, protože se vyučovacích hodin snaží maximálně účastnit a většina svědomitě plní uložené úkoly v rámci samostatné práce. Navíc se ukazuje, že využití platformy Teams pro práci se skupinou není výhodné pouze v době distančního vzdělávání.“

Plánujete nějaké další změny v nejbližší budoucnosti?

„Rozhodně ano. Již nyní je zřejmé, že s podzimem epidemie viru rozhodně nekončí. Distanční vzdělávání proto začíná naplňovat nový scénář, ke kterému se hlásí ministerstvo školství i Česká školní inspekce. Nemělo by se jednat o náhradní způsob řešení vzdělávání, když ‚je zrovna potřeba‘, ale o propracovaný systematický plán s plnohodnotnými výstupy jako součást výchovně vzdělávacího procesu, který je do určité míry součástí rámcového vzdělávacího programu. Proto se naše škola hlásí k pokusnému ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách. Tento pilotní program si bere za cíl připravit kvalitní podklady pro rozhodnutí začlenit kombinované vzdělávání do vzdělávacího systému ČR i pro běžnou situaci a případnou právní úpravu. Pro nás to znamená změnit myšlení veřejnosti a ukotvit distanční způsob výuky i v ´době míru‘.“

A jak se připravujete na maturitní a závěrečné zkoušky?

„I v této oblasti se chystají změny. Kromě maturitního schématu, kdy písemná práce a ústní zkoušky z českého a cizího jazyka přechází přímo pod samosprávu, jsme jako jedna z devatenácti škol v republice součástí revolučního pilotního programu ministerstva školství, zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky, to znamená nahrazení jedné profilové zkoušky certifikátem ECDL (European Certification of Digital Literacy). Ze strany žáků oboru IT je o tuto možnost poměrně veliký zájem,“ uzavírá ředitel školy Tomáš Holomek.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*