Střední škola AGC tiskne modely ve 3D

  •  

Firmu Prusa Research založil v roce 2012 český vývojář a kutil Josef Průša. Dnes v ní pracuje přes 700 lidí a každý měsíc odešle přímo z Prahy přes 10 000 tiskáren Original Prusa do 160 zemí z celého světa. Jednak těm, kteří si kvalitní 3D tiskárnu zakoupili, jednak školám, které se uchází o vzdělávání v oblasti 3D tisku a jsou ochotny se zapojit do komunitní spolupráce. V tom případě, pokud taková škola splní zadané podmínky, získá tiskárnu zcela zdarma. Cílem výrobce totiž není prodat do školy 3D tiskárnu a dál se o nic nestarat. Většina učitelů je moderním technologiím nakloněna, problémem je ale čas a příslušná motivace na další vzdělávání. Pokud se na revoluční technologii nenaučí pracovat sami, na zakoupené tiskárny pak spíše sedá prach. Společnost Prusa Research proto vytvořila platformu, přes kterou mohou vyučující navzájem sdílet své projekty, konzultovat problémy a řešit je. A to je dobře.

Obsah vytvořený samotnými učiteli bude vždy nejlépe odpovídat skutečným potřebám ve školách. Proto vše, co je součástí projektu Průša pro školy, je „open source”, to znamená, že projekty, které na jednotlivých školách učitelé se žáky vytvoří, budou k dispozici dalším školám a naopak. Zároveň budou vizitkou kvality výuky.

Od března 2023 se naše škola účastní uvedeného projektu, kterého se do současnosti postupně zúčastnilo již více než 600 škol a dalších vzdělávacích institucí, což svědčí o obrovském zájmu o 3D tisk. Na naší škole se aktivity chopil Ing. Stanislav Jakoubek, který do projektu zainteresuje všechny žáky, kteří projeví zájem o invenci a práci s 3D tiskárnou. Součástí projektu je i odborné školení pro učitele o základech 3D tisku a 3D modelování nebo online seminář pro pokročilejší uživatele. Ve finále účastníci zpracují modely zvolených učebních pomůcek ve 3D, k čemuž mohou využít i poznatků z hodin grafických systémů a práce s aplikací ProgeCAD, následně je vytisknou a využijí ve výuce. Je zřejmé, že podobná, badatelsky zaměřená aktivita si své nadšence jistě najde. Jako podporu naše škola obdržela 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S+, která po úspěšném dokončení a odsouhlasení projektu škole, a především našim žákům, zůstane k dispozici natrvalo.

Ing. Tomáš Holomek, ředitel SŠ AGC


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*