Splašky již nepotečou do potoka

  •  

Severočeská vodárenská společnost zahájila investiční akci í v Krupce – Vrchoslavi k odstranění kanalizační výústi do Zalužanského potoka. To bude zajištěno vybudováním nové splaškové kanalizace, která bude napojena na kanalizační systém města, zakončený na čistírně odpadních vod.

„Odstraněním kanalizační výústi dojde ke zlepšení životního prostředí, protože splaškové vody od dalších cca 40 připojených obyvatel budou místo vypouštění do potoka odváděny na čistírnu odpadních vod k přečištění,“ uvedl ředitel SVS Bronislav Špičák

Stávající gravitační kanalizace ústí do Zalužanského potoka. Výusť především v jarních měsících a při vydatných deštích vykazuje velký nárůst balastních vod. Zároveň v ulici dochází k zaplavování sklepů přilehlých nemovitostí. Existence kanalizační výústi je z hlediska legislativy nežádoucí stav, proto SVS rozhodla v této lokalitě o realizaci opatření, jež vypouštění odpadních vod bez přečištění zamezí.

V rámci investiční akce SVS dojde k vybudování nové splaškové kanalizace v délce 266 metrů, která splaškové vody odvede do kanalizačního systému města, zakončeného na ČOV. Stávající kanalizace zakončená výústí nebude vzhledem ke špatnému stavu využívána ani jako dešťová, ale bude zrušena.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu, převážně v komunikaci ve vlastnictví města. Závěrem dojde k obnově povrchů v celé šíři komunikace. Hotová má být 14. června 2017.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*