Skauti ze střediska Doubravka rozšiřují své řady

  •  

Skauti z teplického střediska Doubravka pořádají pro chlapce a děvčata nábor. Rozšiřují zejména svůj chlapecký oddíl. Přihlásit se mohou děti nastupující do druhé a vyšší třídy základní školy.

Zatímco mnohé skautské oddíly z kapacitních důvodů nepřijímají nové členy a zájemce o členství zařazují na čekací listiny, teplickému středisku Doubravka se podařilo od nového školního roku navýšit kapacitu. „Pro vstup do oddílu je září optimální termín. Plánujeme rozšířit zejména chlapecký oddíl, ve kterém bude od začátku nadcházejícího školního roku fungovat nová skupina pro mladší chlapce do 10 let, kterým říkáme vlčata. Omezený počet míst nabízí i dívčí oddíl. Těšíme se na nové kamarády, kteří s námi zažijí svá skautská dobrodružství,“ uvádí Jiří Richter ze střediska Doubravka.  Děti se každý týden potkávají na pravidelných schůzkách, o víkendu vyráží na výpravy a další skautské akce, vyvrcholením celoroční činnosti je letní stanový tábor. Ten prověří nejen samostatnost mladých táborníků, ale i to, co se za uplynulých 10 měsíců naučili.

Budoucí nováčci se se svými rodiči mohou přijít podívat přímo na některou ze schůzek, které budou probíhat ve středu od 16:30 do 18:00 hodin. Budou mít možnost prohlédnout si prostředí kluboven, pohovořit s vedoucími oddílů nebo se rovnou zapojit do programu.  Informace i prostřednictvím e-mailu stredisko@doubravkateplice.cz nebo telefonicky na čísle 607 703 557. Kromě uvedeného kontaktu lze jednoduše s dítětem přijít. Více informací včetně fotografií z činnosti lze získat také na stránkách www.doubravkateplice.cz nebo na facebookové stránce Středisko Doubravka Teplice.

Skautský oddíl dítěti pomůže dorůst v sebevědomého člověka, který snáz najde své místo ve společnosti. Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost totiž poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě – ať je plaché, trochu nemotorné nebo má mimořádný talent. Dokáže vyzdvihnout jeho silné stránky a nabídne mu příležitost celostního rozvoje v partě kamarádů. Prostředí skautského oddílu navíc není selektivní, jak jsme od malička zvyklí ve školce a škole – v oddílech se potkávají holky a kluci různého věku a ti menší se mohou od starších mnoho věcí naučit přirozenou cestou, starší naopak nenuceně přejímají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za mladší kamarády.

V neposlední řadě mají rodiče postaráno o letní tábor, který je nejen cenově dostupný, ale navíc posílají svého potomka vstříc dobrodružství s vedoucími a dětmi, které už znají z přechozí celoroční činnosti. Nemusí mít tedy strach o to, kdo se o jejich dítě stará, případně jak se v novém kolektivu zorientuje a zapadne.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*