Síla tradice a výjimečnost sklárny je zavazující a také motivující

  •  

Řetenickou sklárnu, která vyrábí ploché sklo, jež je klíčovým produktem pro další zpracování v závodech AGC, vede od února Miloslav Zoula. Pro AGC Flat Glass Czech pracuje od roku 1998, kdy nastoupil jako investiční specialista řízení výstavby. Zajišťoval výstavbu důležitých sklářských závodů například v ruském Klinu, v Chudeřicích nebo právě v Řetenicích, kde měl na starosti i rekonstrukci linky R1 na výrobu plochého skla s celosvětově unikátní technologií výroby. Od roku 2014 zastával na závodě pozici zástupce ředitele pro inženýrské služby.

Jak se technologicky proměnil řetenický závod a AGC za 21 let, co jste nastoupil?

Závod Řetenice se za posledních 21 let výrazně technologicky proměnil. Došlo k výraznému rozvoji závodu, v roce 2001 rozšíření závodu o výrobní linky na nízkoemisní skla a výrobní linky na laminovaná skla. V roce 2007 proběhlo spuštění floatské výrobní linky (R3) zaměřené na výrobu skel pro automobilový průmysl. V roce 2011 byla provedena generální oprava linky R2, zaměřená především na snížení energetické náročnosti výroby a ekologii (instalace jednotky čištění spalin). V letech 2012 – 2014 se uskutečnila generální oprava a byl zahájen provoz výrobní linky R1, kde byla instalována energeticky výrazně úspornější technologie kyslíkového tavení a specifická AGC výrobní technologie zaměřená na barevná skla obzvláště pro automobilový průmysl. V tomto ohledu máme nejmodernější technologii v celé skupině AGC.

A jak se proměnil personálně?

V personální oblasti docházelo rovněž k výrazným změnám. V souvislosti s mezigeneračními změnami českého managementu postupně dochází ke změnám řízení celé skupiny českých závodů divize primární výroby skla. Z řízení českých aktivit generálním ředitelstvím se přešlo více na řízení závodů napřímo ze strany belgického vedení na základě výrobních ukazatelů. Závod Řetenice je od roku 2007 (se spuštěním linky R3) mnohem více zaměřen na výrobu pro automobilový průmysl, což s sebou nese nové požadavky. Organizační struktura závodu se tomu musela flexibilně přizpůsobit. Řízené ukazatele výroby, plánování výroby i sledování kvality v rámci standardů ISO přináší zvýšené nároky na všechny podpůrné činnosti v rámci závodu. Mnoho funkcí bývalého generálního ředitelství bylo převedeno právě na závod Řetenice.

Za 130 let sklářské historie, za 50 let od zprovoznění první linky pracovalo v závodě několik tisíc lidí, s podnikem a prací v něm byly svázány tisíce rodin, uvědomujete si tu sílu tradice a výjimečnost?

Samozřejmě si to uvědomuji a co více, je to pro mě velice zavazující pokračovat v rozvoji závodu a je to i motivace do budoucna. Všichni naši bývalí i stávající zaměstnanci odvedli skvělou práci, což jsme si připomněli v rámci 50tého výročí a za což musím všem našim zaměstnancům znovu poděkovat. A naším cílem nemůže být nic menšího než v této tradici pokračovat a pokud možno se zlepšovat ve všech oblastech. Jak jsme na tom v závodě Řetenice, jsme ukázali v rámci dne otevřených dveří linky R3.

Potěšil vás zájem Tepličanů o prohlídku závodu a o koncert AGC?

Mě osobně ohromně potěšil. Navštívila nás i spousta bývalých zaměstnanců, byla to příležitost se s nimi podělit o naše zkušenosti a názor-ně jim ukázat, kam se závod dostal v rozvoji a v nových technologiích i díky nim. Zájem veřejnosti jen potvrdil, že sklárna nejen že bývala, ale především stále je jedním z nejvýznamnějších závodů v regionu a občané mají zájem o informace, jak dnes výroba plochého skla probíhá a jak si náš závod vede. Být součástí mezinárodního koncernu neznamená zapomínat na odpovědnost v rámci regionu.

Jakým směrem se podle vás bude vyvíjet výroba plochého skla, jaké inovace nastanou?

Dnešní doba přináší tlaky na velké změny. Nevyhne se tomu ani náš závod. Princip výroby a potřeba plochého skla ať pro budovy nebo automobily se dlouho asi ještě nezmění. Ale z hlediska ochrany životního prostředí a energetických úspor jsou veliké požadavky na zlepšování, tlačené především legislativní formou z EU. A my musíme být připraveni, takže chystáme projekty dalšího snížení emisí CO2 v rámci tavení, s využitím principů elektrického tavení a vyšším využitím možností kyslíkové-ho tavení. A bude nás čekat zavádění technologií v rámci industrializace 4.0., výroba plochého skla je průmyslová výroba, kde automatizace je již dnes na vysoké úrovni. Vzhledem k dlouhé životnosti sklářských pecí, kde provoz je koncipován až na 20 let nepřetržité výroby, půjdou změny v našem závodě postupně. Výrazná technologická obměna může nastat vždy až v rámci výměny technologie sklářské pece, první by měla být linka R3, která je v provozu od roku 2007.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*