Rekonstrukce poruchového vodovodu v Oseku

  •  

Akce byla zahájena předáním staveniště 28. března. Práce začnou 18. dubna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 28. srpna.

V Rooseveltově ulici je vodovod z litiny vnitřního průměru 80 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1970. Je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Řad je veden v asfaltobetonové komunikaci (silnice I. třídy č. 27 ve správě ŘSD) a v chodníku (majetek města). V souběhu s vodovodem ve vzdálenosti 2 – 6 m od něj je vedena kanalizace. Podle kamerové prohlídky je převážná část stoky (z PVC a betonu vnitřního průměru 300 mm) ve vyhovujícím stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Pouze krátký zděný úsek kanalizace čtvercového profilu 500/500 mm v místě kolmého křížení s Rooseveltovou ulici, který je nevhodně a v rozporu s předpisy uložen nad vodovodem, je nutné vyměnit.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*