Přistavování velkokapacitních kontejnerů v Teplicích

Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 20.9.-23.9., 25.10.-28.10., 29.11.-2.12.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 1.9.-5.9., 6.10.-10.10., 10.11.-14.11., 15.12.-19.12.2016
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 20.6.-23.6., 25.7.-28.7., 29.8.-1.9., 3.10.-6.10., 7.11.-10.11., 12.12.-15.12.2016
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 19.9.-22.9., 24.10.-27.10., 28.11.-1.12.2016
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 27.9.-30.9., 1.11.-4.11., 6.12.-9.12.2016
Krušnohorská  – parkoviště 9.9.-13.9., 14.10.-18.10., 18.11.-22.11., 23.12.-27.12.2016
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 28.9.-1.10., 2.11.-5.11., 7.12.-10.12.2016
Unčínská   14.9.-17.9., 19.10.-22.10., 23.11.-26.11., 28.12.-31.12.2016
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 2.9.-6.9., 7.10.-11.10., 11.11.-15.11., 16.12.-20.12.2016
Proboštovská x Táborská 29.9.-3.10., 3.11.-7.11., 8.12.-12.12.2016
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 16.9.-20.9., 21.10.-25.10., 25.11.-29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 13.9.-16.9., 18.10.-21.10., 22.11.-25.11., 27.12.-30.12.2016
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 22.9.-26.9., 27.10.-31.10., 1.12.-5.12.2016
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 16.9.-20.9., 21.10.-25.10., 25.11.-29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 29.9.-3.10., 3.11.-7.11., 8.12.-12.12.2016
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na parkovišti 15.9.-19.9., 20.10.-24.10., 24.11.-28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A.Staška a Edisonova) 20.9.-23.9., 25.10.-28.10., 29.11.-2.12.2016
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti Kauflandu) 8.9.-12.9., 13.10.-17.10., 17.11.-21.11., 22.12.-26.12.2016
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY  23.9.-27.9., 28.10.-1.11., 2.12.-6.12.2016
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK).  1.9.-5.9., 6.10.-10.10., 10.11.-14.11., 15.12.-19.12.2016
Masarykova x Olbrachtova  12.9.-15.9., 17.10.-20.10., 21.11.-24.11., 26.12.-29.12.2016
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 8.9.-12.9., 13.10.-17.10., 17.11.-21.11., 22.12.-26.12.2016
A.Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem k Přítkovské) 31.8.-3.9., 5.10.-8.10., 9.11.-12.11., 14.12.-17.12.2016
A.Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem k Červ. kostelu) 15.9.-19.9., 20.10.-24.10., 24.11.-28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
A.Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 29.9.-3.10., 3.11.-7.11., 8.12.-12.12.2016
Zemská 1439 1.9.-5.9., 6.10.-10.10., 10.11.-14.11., 15.12.-19.12.2016
Hlávkova 30.9.-4.10., 4.11.-8.11., 9.12.-13.12.2016
Scheinerova , 16.9.-20.9., 21.10.-25.10., 25.11.-29.11., 30.12.2016 – 3.1.201
Kopřivová x Trnková  20.9.-23.9., 25.10.-28.10., 29.11.-2.12.2016
Nedbalova x Fibichova 29.9.-3.10., 3.11.-7.11., 8.12.-12.12.2016
Edisonova 1841-3 na parkovišti 5.9.-8.9., 10.10.-13.10., 14.11.-17.11., 19.12.-22.12.2016
Severní x Na Haldách 1.9.-5.9., 6.10.-10.10., 10.11.-14.11., 15.12.-19.12.2016
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské ul.) 21.9.-24.9., 26.10.-29.10., 30.11.-3.12.2016
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské ul.) 23.6.-27.6., 28.7.-1.8., 1.9.-5.9., 6.10.-10.10., 10.11.-14.11., 15.12.-19.12.2016
Skupova x Havlíčkova  12.9.-15.9., 17.10.-20.10., 21.11.-24.11., 26.12.-29.12.2016
Skupova x Thámova  9.9.-13.9., 14.10.-18.10., 18.11.-22.11., 23.12.-27.12.2016
Metelkovo nám. x Fügnerova 22.9.-26.9., 27.10.-31.10., 1.12.-5.12.2016
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na tříděný odpad  29.9.-3.10., 3.11.-7.11., 8.12.-12.12.2016
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici (nad MŠ) 20.9.-23.9., 25.10.-28.10., 29.11.-2.12.2016
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 31.8.-3.9., 5.10.-8.10., 9.11.-12.11., 14.12.-17.12.2016
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem)-na parkovišti přes silnici 11.8.-15.8., 15.9.-19.9., 20.10.-24.10., 24.11.-28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
Kosmonautů  8.9.-12.9., 13.10.-17.10., 17.11.-21.11., 22.12.-26.12.2016
Kpt. Jaroše  1620 29.8.-1.9., 3.10.-6.10., 7.11.-10.11., 12.12.-15.12.2016
V Závětří 1676- 23.9.-27.9., 28.10.-1.11., 2.12.-6.12.2016
Doubravická 1683 8.9.-12.9., 13.10.-17.10., 17.11.-21.11., 22.12.-26.12.2016
Raisova 2573 – bok dom 9.9.-13.9., 14.10.-18.10., 18.11.-22.11., 23.12.-27.12.2016
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B.Němcové 30.9.-4.10., 4.11.-8.11., 9.12.-13.12.2016
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 15.9.-19.9., 20.10.-24.10., 24.11.-28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
J.Hory x U Horského pramene 16.9.-20.9., 21.10.-25.10., 25.11.-29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
J.Hory x Vančurova 9.9.-13.9., 14.10.-18.10., 18.11.-22.11., 23.12.-27.12.2016
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 5.9.-8.9., 10.10.-13.10., 14.11.-17.11., 19.12.-22.12.2016
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 28.9.-1.10., 2.11.-5.11., 7.12.-10.12.2016
Jankovcova u garáží (tabák) 2.9.-6.9., 7.10.-11.10., 11.11.-15.11., 16.12.-20.12.2016
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  16.9.-20.9., 21.10.-25.10., 25.11.-29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 30.9.-4.10., 4.11.-8.11., 9.12.-13.12.2016
Potěminova x K.Čapka 26.9.-29.9., 31.10.-3.11., 5.12.-8.12.2016
Zeyerovo nám. 1300 12.9.-15.9., 17.10.-20.10., 21.11.-24.11., 26.12.-29.12.2016
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 30.9.-4.10., 4.11.-8.11., 9.12.-13.12.2016
Fučíkova stezka x Foersterova 9.9.-13.9., 14.10.-18.10., 18.11.-22.11., 23.12.-27.12.2016
Křičkova x Škroupova 26.9.-29.9., 31.10.-3.11., 5.12.-8.12.2016
J.Suka 2591  13.7.-16.7., 17.8.-20.8., 21.9.-24.9., 26.10.-29.10., 30.11.-3.12.2016
Křížkovského 2508-10  29.7.-2.8., 2.9.-6.9., 7.10.-11.10., 11.11.-15.11., 16.12.-20.12.2016
Dr.Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné ploše 20.9.-23.9., 25.10.-28.10., 29.11.-2.12.2016
P.Holého x Purkyňova 6.9.-9.9., 11.10.-14.10., 15.11.-18.11., 20.12.-23.12.2016
28. října – vedle restaurace „Marica“ 19.9.-22.9., 24.10.-27.10., 28.11.-1.12.2016
Lípová x Jungmannova 19.9.-22.9., 24.10.-27.10., 28.11.-1.12.2016
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova  14.9.-17.9., 19.10.-22.10., 23.11.-26.11., 28.12.-31.12.2016
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 29.8.-1.9., 3.10.-6.10., 7.11.-10.11., 12.12.-15.12.2016
Tyršova., 21.9.-24.9., 26.10.-29.10., 30.11.-3.12.2016
Dubská x Brožíkova 23.9.-27.9., 28.10.-1.11., 2.12.-6.12.2016
Dubská x U Hřiště 31.8.-3.9., 5.10.-8.10., 9.11.-12.11., 14.12.-17.12.2016
Alejní 2754 – zeleň 12.9.-15.9., 17.10.-20.10., 21.11.-24.11., 26.12.-29.12.2016
Písečná 2990 14.9.-17.9., 19.10.-22.10., 23.11.-26.11., 28.12.-31.12.2016
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice  6.9.-9.9., 11.10.-14.10., 15.11.-18.11., 20.12.-23.12.2016
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice 26.8.-30.8., 30.9.-4.10., 4.11.-8.11., 9.12.-13.12.2016
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 19.9.-22.9., 24.10.-27.10., 28.11.-1.12.2016
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou   7.9.-10.9., 12.10.-15.10., 16.11.-19.11., 21.12.-24.12.2016
Stará Mlýnská x Souběžná 30.8.-2.9., 4.10.-7.10., 8.11.-11.11., 13.12.-16.12.2016
Rohová 185 – z boku  22.9.-26.9., 27.10.-31.10., 1.12.-5.12.2016
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad1 5.9.-8.9., 10.10.-13.10., 14.11.-17.11., 19.12.-22.12.2016
Svatováclavská x Vladislavova  22.9.-26.9., 27.10.-31.10., 1.12.-5.12.2016
Novoveská 3090-3 6.9.-9.9., 11.10.-14.10., 15.11.-18.11., 20.12.-23.12.2016
Habrová 3082 27.9.-30.9., 1.11.-4.11., 6.12.-9.12.2016
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 13.9.-16.9., 18.10.-21.10., 22.11.-25.11., 27.12.-30.12.2016
Javorová 3039 –  naproti přes silnici na upravenou plochu 21.9.-24.9., 26.10.-29.10., 30.11.-3.12.2016
Javorová 3025 30.8.-2.9., 4.10.-7.10., 8.11.-11.11., 13.12.-16.12.2016
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 30.8.-2.9., 4.10.-7.10., 8.11.-11.11., 13.12.-16.12.2016
Jugoslávská 1941 27.9.-30.9., 1.11.-4.11., 6.12.-9.12.2016
Francouzská x Varšavská 30.8.-2.9., 4.10.-7.10., 8.11.-11.11., 13.12.-16.12.2016
Ostravská x Bulharská  13.9.-16.9., 18.10.-21.10., 22.11.-25.11., 27.12.-30.12.2016
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň., 26.9.-29.9., 31.10.-3.11., 5.12.-8.12.2016
Slovenská 2638 2.9.-6.9., 7.10.-11.10., 11.11.-15.11., 16.12.-20.12.2016
Jugoslávská 2534-5 14.9.-17.9., 19.10.-22.10., 23.11.-26.11., 28.12.-31.12.2016
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 7.9.-10.9., 12.10.-15.10., 16.11.-19.11., 21.12.-24.12.2016
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 7.9.-10.9., 12.10.-15.10., 16.11.-19.11., 21.12.-24.12.2016
ul. U garáží – u bývalého bunkru  13.9.-16.9., 18.10.-21.10., 22.11.-25.11., 27.12.-30.12.2016
Bílinská – točna MHD 27.9.-30.9., 1.11.-4.11., 6.12.-9.12.2016
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 14.9.-17.9., 19.10.-22.10., 23.11.-26.11., 28.12.-31.12.2016
Vrázova x Svojsíkova  7.9.-10.9., 12.10.-15.10., 16.11.-19.11., 21.12.-24.12.2016
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 26.9.-29.9., 31.10.-3.11., 5.12.-8.12.2016
Libušina 2350 -bok domu  na zeleni  5.9.-8.9., 10.10.-13.10., 14.11.-17.11., 19.12.-22.12.2016
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 31.8.-3.9., 5.10.-8.10., 9.11.-12.11., 14.12.-17.12.2016
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 15.9.-19.9., 20.10.-24.10., 24.11.-28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
Stará Duchcovská 403   27.9.-30.9., 1.11.-4.11., 6.12.-9.12.2016
Sklářská 223 – 247 7.9.-10.9., 12.10.-15.10., 16.11.-19.11., 21.12.-24.12.2016
V Břízkách – točna  MHD 28.9.-1.10., 2.11.-5.11., 7.12.-10.12.2016
Mostecká 1564 x Ruská  26.9.-29.9., 31.10.-3.11., 5.12.-8.12.2016
Americká x Londýnská – u trafostanice  19.9.-22.9., 24.10.-27.10., 28.11.-1.12.2016
U Nemocnice 2190 – za garážemi 5.9.-8.9., 10.10.-13.10., 14.11.-17.11., 19.12.-22.12.2016
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada  12.9.-15.9., 17.10.-20.10., 21.11.-24.11., 26.12.-29.12.2016
Litoměřická 3.10.-6.10., 7.11.-10.11., 12.12.-15.12.2016
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 29.8.-1.9., 3.10.-6.10., 7.11.-10.11., 12.12.-15.12.2016
Jaselská 315 – naproti přes silnici 30.8.-2.9., 4.10.-7.10., 8.11.-11.11., 13.12.-16.12.2016
Sokolovská cesta 340 21.9.-24.9., 26.10.-29.10., 30.11.-3.12.2016
Zrenjaninská 297-8 31.8.-3.9., 5.10.-8.10., 9.11.-12.11., 14.12.-17.12.2016
Zrenjaninská 320-1 6.9.-9.9., 11.10.-14.10., 15.11.-18.11., 20.12.-23.12.2016
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 23.9.-27.9., 28.10.-1.11., 2.12.-6.12.2016

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*