Kluby Předškolák a Motýlek budou pokračovat v činnosti

Klub Předškolák. Foto: Selesiánské středisko Štěpána Trochty
  •  

Předškolák a Motýlek, to jsou názvy klubů pro předškolní děti v teplických Trnovanech a Proseticích, kde se na vstup do základní školy připravují děti, které školku nikdy nenavštěvovaly.

Oba kluby provozuje v rámci projektu „Hrajeme si a učíme“ Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže. Cílem projektu je zvýšit připravenost dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí na povinnou školní docházku a zvýšit a podpořit kompetence rodičů při plnění školních povinností.

Od počátku tohoto projektu, tj. od ledna do června 2015, bylo celkem podpořeno z obou středisek 23 dětí.  „V klubu Předškolák na Luně jsme vytvořili zcela novou skupinku. A to z dětí, které již do klubu docházely dříve a z dětí nových, většinou tříletých.

Tato věkově rozmanitá skupinka, klade sice na vyučující zvýšené nároky, zejména na přípravu, ale opět se potvrdilo, že děti se snadněji učí novým dovednostem nápodobou od svých starších vrstevníků“, uvedla Dana Machová, vedoucí předškolního klubu a celého projektu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o děti z málo podnětného prostředí, je program schůzek především zaměřen na rozvoj dovedností potřebných ke vstupu do 1. třídy základní školy. Dlouholeté zkušenosti ukazují, že je také potřeba se zaměřit u těchto dětí zejména, na rozvoj řečových a komunikačních dovedností z reálného života dětí a osvojení si dovednosti a návyků z oblasti: hygieny, sebe obsluhy a stolování.  Zvládnutí těchto dovedností významně usnadní dětem nástup do školního prostředí, ale také sebedůvěru a vnímání školy jako zajímavého přátelského prostředí.

„V druhém pololetí uplynulého školního roku jsme také navázaly spolupráci s lesním Klubem Samorost, kdy děti poznaly nové kamarády při společných akcích v přírodě a dozvěděly se mnohé ze života zvířat a rostlin.

Také jsme uspořádaly pro děti, tak i jejich rodiče několik zajímavých akcí, jako např. Zimní pohádka v Proboštovském  lese, Jako Ferda mravenec, Vítání jara,  Velikonoční tvoření  a Dětský den. Radost nám udělaly dvě děti, které úspěšně absolvovaly zápis do 1. třídy ZŠ“, přibližuje činnost Dana Machová.

Díky programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Podporu integrace romské komunity pro rok 2015 a díky podpoře Magistrátu města Teplice, se nám podařilo rozšířit předškolní klub na tři dopoledne v týdnu, což se pozitivně projevilo na obsahu a kvalitě vzdělávání“ říká ředitelka Salesiánského střediska Vendulka Drobná.

Připravenost dětí ke školní docházce je hodnocena na počátku projektu a v jeho průběhu, pomocí testu školní zralosti.  Po celou dobu projektu jsou rodiče informováni o pokrocích dítěte a také jaké dovednosti je žádoucí s dítětem nadále rozvíjet. Velký pokrok lze zaznamenat zejména u mladších dětí při sebe obsluze, rozvoji jemné i hrubé motoriky, osvojení si dodržování pravidel, ale i soužití a spolupráce ve skupině.

Od září opět přivítáme nové děti do našich předškolních klubů a věříme, že čas prožitý s námi jim a jejich rodičům přinese mnoho dobrého do jejich života.

Rostislav Kadlec, Selesiánské středisko Štěpána Trochty

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*