Pozor na další deratizaci!

  •  

V rámci prevence nadměrného výskytu hlodavců provede Magistrát města Teplice preventivní periodickou povrchovou deratizaci na katastrálním území Teplice, ohraničené čtvrtí Hudcov až Sobědruhy.

Tato akce bude probíhat od 13. března a bude ukončena k 20. dubnu. Chemické nástrahy budou umístěny na místech přístupných veřejnosti do jedových staniček, které znesnadňují přístup dětem a domácímu zvířectvu.

Deratizované objekty a prostory i deratizační staničky uložené na volném prostranství budou označené výstražným návěstím. Deratizace bude provedena za použití chemických deratizačních prostředků schválených hlavním hygienikem ČR, které nejsou klasifikovány jako jedy. Jsou však při případném požití většího množství zdraví škodlivé, proto je třeba v průběhu deratizace zajistit zvýšený dohled nad dětmi a chovanými zvířaty.

V době provádění deratizace je nutné vodit psy na vodítku. Dojde-li v důsledku nepozornosti občanů k případnému požití deratizační látky, je nutné vyhledat lékaře.

Magistrát města Teplice


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*