Omezení úředních hodin na úseku dokladů

  •  

Teplický magistrát upozorňuje občany, že v pátek 29. června nebude možné podat žádost o řidičský průkaz.  Přepážka pro výdej hotových dokladů bude otevřena.

K omezení dochází z důvodu změny státních informačních systémů těchto agend v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o silničním provozu od 1. července letošního roku.

Od tohoto data si budou moct občané požádat o vydání nebo výměnu řidičského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Zároveň odpadá povinnost předkládat papírovou fotografii. Tato povinnost zůstává zachována pouze pro žádosti o mezinárodní řidičský průkaz.

Od 1. července tak budou vydávány pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem. Ukončeno bude vydávání tzv. „rychlých OP“ na 1 měsíc z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Zavedení změn si vyžádá úpravy státních informačních systémů.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*