Novinky představila SVS svým akcionářům

  •  

Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti (SVS) diskutovali s vedením společnosti o fungování nového modelu vodárenství na severu Čech. To by měli představitelé měst a obcí projednat na valné hromadě 19. dubna. Akcionářům vedení společnosti nabídlo uspořádání kulatého stolu k detailnějšímu objasnění projektu.

Poslední ze tří jarních aktivů SVS proběhl v Chomutově, předcházelo mu setkání s akcionáři v Liberci a v Ústí nad Labem. Představitelé měst a obcí byli na aktivech seznámeni s podrobnostmi, jak by mělo vodárenství na severu Čech fungovat od 1. ledna 2019, kdy skončí působení společnosti Veolia v provozní společnosti SčVK a SVS se stane jejím vlastníkem.

„Od 1. ledna 2019 začne na severu Čech fungovat vodárenství v tzv. vlastnickém modelu se servisním prvkem. Cílem druhé etapy projektu Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 bylo nastavit parametry tohoto nového modelu. Nyní jsme akcionáře seznámili s tím, kam jsme se v jednáních za osm měsíců posunuli. Stručně to lze shrnout tak, že jsme těsně před cílovou páskou a zbývá jen doladit některá cenová ujednání,“ říká předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Zásadní jsou tyto čtyři body:

1) Voda, respektive provozování vodárenské infrastruktury se po 25 letech vrací do českých rukou.

2) Města a obce budou mít prostřednictvím SVS pod kontrolou veškeré finanční toky.

3) Celá transakce a transformace se odehrají, aniž by bylo kvůli tomu nutné zvyšovat cenu vodného a stočného.

4) Servisní smlouva garantuje zachování současných pracovních míst, nikdo nepřijde o práci.

„Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 je komplexní a ojedinělý projekt. Považujeme za velice důležité, aby o něm naši akcionáři měli maximum možných informací, a snažíme se jim proto jednotlivé kroky detailně vysvětlovat,“ říká Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Někteří akcionáři projevili zájem o projekt a přivítali nabídku vedení společnosti ke společnému projednání u kulatého stolu. Z celkového počtu 458 akcionářů se setkání zúčastnilo 162 představitelů měst a obcí, tj. 35,4 %.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*