Nastupující průmysl 4.0 ve Střední škole AGC

  •  

Střední škola AGC a.s. v Teplicích se rozhodla učinit nesnadný, ale důležitý krok v rámci strategického rozvoje regionu Ústí nad Labem a na základě potřeb řady velkých i menších zaměstnavatelů, Úřadu práce a Hospodářské komory zahájila výuku oboru Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku a automatizaci. V souladu s trendem Průmysl 4.0 a připravovanou novelou rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, týkající se vzdělávání v informatice a robotice, soustavně nastavujeme vhodné podmínky pro všechny zájemce o studium v uvedené oblasti.

Jedním z pilířů pro kvalitní přípravu budoucích robotiků a elektrotechniků je především práce s moderními didaktickými pomůckami. Společně s otevřením oboru Mechanik elektrotechnik tak vyvstala další potřeba – a to zcela nové, speciálně vybavené učebny IoT (Internet věcí), která bude splňovat několik primárních požadavků, jako ukotvení hladkého přechodu od teorie k praxi do vzdělávacího plánu školy, spojení klasických experimentů s výpočetní a měřicí technikou, vzdálené sdílení dat na mobilní zařízení žáků a přenesení těžiště prezenční teoretické výuky do experimentální roviny.

Proto jsme přistoupili k vybudování speciální učebny vybavené didaktickými pomůckami, které budou využity k odborné přípravě mladých robotiků. Na toto vybavení naše škola získala finanční podporu z projektu EduGrant a získala tak například stavebnice 3D Original Prusa i3, Adruino starter kit, Tiny Lab výukový kit Arduino a mnoho dalších pomůcek.

Význam praktické výuky v laboratořích elektroniky a IoT technologií včetně odborného výcviku, během níž jsou prováděna měření na reálných senzorech s využitím dostupné měřicí techniky, je pro technicky zaměřené obory klíčový. Vybavení v podobě moderního diagnostického vybavení inovativně posune konečný efekt výuky a tím i celou školu kupředu. Žáci se lépe seznámí a v praxi si osvojí proces revizní kontroly elektrorozvodů a komunikace senzorů s mobilní výpočetní technikou.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*