Na Větruši ocenili hasiče

  •  

V hlavním sále ústeckého zámečku Větruše se poslední říjnový den předávaly medaile hasičů. Předání služebních medailí Hasičského záchranného sboru ČR se konalo v rámci oslav státního svátku 28. října.

Medaile udělil oceněným Roman Vyskočil, ředitel Hasičského záchranného sboru ÚK a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Pro medaile za věrnost II. (20 let služby a vzorné plnění služebních povinností) a III. stupně (10 let služby) si přišlo 35 oceněných, z toho jedna žena.

V úvodním proslovu k oceněným vyzdvihl také víkendovou práci na odklízení škod po ničivém větru.

„V celém kraji jsme zaznamenali téměř šest stovek událostí. Na operačním středisku, kde zkolabovala veškerá technologie, museli příslušníci operačního střediska pracovat v extrémních podmínkách. Za to bych jim chtěl vyjádřit poděkování, jak to zvládli. Velký dík samozřejmě patří také zasahujícím profesionálům i dobrovolným hasičům,“ uvedl ředitel HZSÚK Roman Vyskočil.

K jeho pochvalným slovům se přidal i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Za kraj bych chtěl říct, že si vaší práce velmi vážíme. Občané našeho regionu se na vás obracejí s velkou důvěrou. Vím, že je to práce sice náročná, ale na druhou stranu pomáháte lidem, což je na tom to nejhezčí. Přeji všem pevné zdraví, abyste mohli sloužit co nejdéle.“

Jako hudební zpestření přišli hasičům zahrát na dechové nástroje členové Základní umělecké školy Evy Randové z Ústí nad Labem.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*