Město bezdoplatkovou zónu nechystá

  •  

Desítky obcí a měst vyhlašují nebo plánují vyhlásit bezdoplatkové zóny, v nichž nově příchozí nedostanou doplatek na bydlení. Snaží se tak zabránit obchodu s chudobou. Od března bezdoplatková zóna bude platit na celém území sousedního Ústí nad Labem a Trmic.

Podle teplického primátora Hynka Hanzy v současné době není ve městě žádná ubytovna, kde se vyplácí doplatek na bydlení. A ani se do Teplic žádní nepohodlní nájemníci z různých míst republiky nestěhují. Podle odboru sociálních věcí a zdravotnictví teplického magistrátu se do města stěhují pouze jednotlivci či rodiny, a to především z okolních měst a obcí. Momentálně probíhá mapování situace v rámci od-borů a organizací města k otázce oblasti s nárůstem sociálně negativních jevů podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Bezdoplatkovou zónou je oblast, kterou vedení města pomocí opatření obecné povahy prohlásila za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, v níž nově příchozí obyvatelé nemají nadále nárok na výplatu doplatku na bydlení. „Samozřejmě i v Teplicích existují lokality či domy, kde si okolí na soužití stěžuje. Nicméně v těchto lokalitách nedochází k přílivu či odlivu nájemníků,“ říká teplický primátor a dodává, že je potřeba tuto problematiku urychleně řešit legislativně.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*