Knihu pokřtí v Jazz Clubu

  •  

Zajděte si na křest publikace Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy autorů Petr Pauliš, Zdeněk Dvořák, Karel Babka a Petr Fuchs. Akce se uskuteční ve středu 7. prosince od 17:00 hodin v Jazz Clubu na teplickém zámku.

Krušné hory, německy Erzgebirge, jsou díky svému rudnímu bohatství odedávna světově proslulou hornickou oblastí s řadou větších ložisek nerostných surovin i stovkami drobných rudních výskytů. Platí to nejen o slavném Jáchymovu, ale též o cínonosné Krupce a nedalekém Cínovci, které patři k nejvýznamnějším revírům východní části českého Krušnohoří. Současně jde o jedny z nejvýznamnějších českých ložisek nejen z ekonomického hlediska, ale i z hlediska historického, geologicko-mineralogického a v neposlední řadě i kulturního, kde se po staletí stýkal, prolínal a často i střetával český živel s německým. Poněkud jiný surovinový charakter má třetí popisovaná ložisková oblast v okolí Moldavy, kde byla těžba v minulém století zaměřena na fluorit a baryt. Vedle toho byl fluorit ve druhé polovině 20. století těžen i na ložisku Vrchoslav, které je součástí krupského revíru.

V předkládané publikaci se kolektiv autorů pokusil o vyvážené zpracování všech těchto aspektů s důrazem na mineralogické bohatství všech tří lokalit. Postupně u všech tří ložiskových oblastí se čtenář seznámí s historií zdejšího dolování, tou starou i novější, kterou doplňuje veliké množství historických i současných fotografií lokalit, historických artefaktů, dolů i jejich podzemí.

Druhá část je věnována ložiskově-geologickým poměrům všech tři ložisek a jejich mineralogii. U jednotlivých lokalit je celkově prezentováno přes 300 minerálních druhů včetně těch, které byly nové zjištěny v rámci revize starších vzorků i přípravě této publikace. Těžiště knihy spočívá právě i v několika stovkách kvalitních barevných fotografií vybraných minerálů. Kromě seznamu citované literatury a rejstříku popsaných minerálů tu zájemce objeví i obsáhlou kapitolu o badatelské činnost věnované Krupce a Cínovci od 16. do 19. století.

Vřelým přáním autorů je, aby se tato publikace věnovaná rudnímu trojúhelníku Krupky, Cínovce a Moldavy dostala do rukou co nejširšímu okruhu obdivovatelů skvostné krušnohorské přírody. Knihu bude možné si na akci zakoupit s podpisy autorů.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*