Jak správně v Teplicích třídit odpad

  •  

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Vytříděné složky komunálního odpadu odkládejte do barevných kontejnerů, které jsou ke sběru jednotlivých komodit určeny.

Po celém území našeho města je v současné době celkem 147 stanovišť (takzvaných separačních hnízd), ve kterých je vždy umístěna trojice nádob na jednotlivé komodity: papír (modrý kontejner), plasty (žlutý kontejner), sklo (zelený kontejner).

V některých lokalitách jsou rozmístěny i hnědé nádoby na bioodpad a duo nádoby, do kterých je možné papír a plast třídit současně do jedné nádoby. V těchto lokalitách jsou pak rozmístěny pouze nádoby na sklo.

  • modrý kontejner na papír 1x týdně úterý
  • žlutý kontejner na plast 1x týdně středa
  •  zelený kontejner na sklo 1x měsíčně první sobotu v měsíci (ve vytipovaných
  • stanovištích 1x za 14 dnů v liché pondělí)
  •  hnědá nádoba na bioodpad 1x 14 dnů, dle lokalit – sudé nebo liché pondělí
  • duonádoba na papír a plast 1x 14 dnů, v lichý čtvrtek a pátek – dle lokalit

  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*