Imatrikulace na Gymnáziu Teplice

Zdroj: Gymnázium Teplice
  •  

Noví studenti teplického gymnázia skládali na začátku letošního školního roku tento slib:

„Po celou dobu studia na Gymnáziu Teplice budu co nejlépe využívat svých schopností a možností, abych dosáhl úplného středoškolského vzdělání a co nejlépe se připravil na studium vysoké školy či k výkonu povolání. Budu se řídit zásadami humanistické morálky, dodržovat platné zákony i pravidla občanského soužití ve škole i mimo ni tak, abych dělal čest sobě i škole. To slibuji.“

Gymnázium Teplice


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*