Hynek Hanza: Teplice jsme na zlé časy dobře připravili

  •  

Teplická radnice začala před čtyřmi roky psát novou kapitolu. V jejím čele se po dlouhých desetiletích neobjevil Jaroslav Kubera, ale jeho nástupce Hynek Hanza. Nováček v primátorském křesle musel ustát jedno z nejsložitějších období vůbec. Po bezprecedentní covidové krizi přišla ekonomická, ukrajinská, energetická, inflační. „Udála se spousta změn v krátké době a ty čtyři roky utekly moc rychle,“ říká.

Končí volební období, kdy jste poprvé stál v čele Teplic. Jaké to bylo období?

Bylo to období plné společenských, ekonomických i politických změn, lemované takovými událostmi, jako byl nečekaný odchod Jaroslava Kubery, koronavirová krize a válka na Ukrajině. Snad i kvůli tomu ty čtyři roky utekly nějak moc rychle. Naštěstí se to na městě nepodepsalo a Teplice jsou ve výborné ekonomické kondici.

Byla to velká změna oproti náměstkování, kdy jste byl tak trochu schovaný v závětří?

Rozhodně. Být první na ráně je těžší z hlediska odpovědnosti i rozhodnosti. Mnohokrát jsem si za tu dobu vzpomněl na volební tričko Jaroslava Kubery s nápisem: Za všechno můžu já. Ale být primátorem města je velká čest i odpovědnost zároveň.

Poprvé jste neměl po svém boku Jaroslava Kuberu. Bylo to hodně jiné?

Víte, život už je prostě takový. Je plný příchodů, odchodů a změn, které nečekáte, i když víte, že dřív nebo později přijdou. Jsem v jádru konzervativní člověk a zásadní změny v životě jsou pro mě vždy těžké.

Jak moc těžká byla tahle změna?

Hodně. Jaroslav Kubera byl můj vzor a učitel. Pokud jste s někým skoro 10 let v každodenním kontaktu, debatě, polemice a sdílíte stejnou vášeň a lásku k Teplicím, tak vás ta ztráta prostě velmi zasáhne.

Připomínka bývalého primátora v podobě cigarety na budově radnice se dočkala rozpačitého přijetí ze strany obyvatel města. Co vy na to?

Napadá mě citát: Když na umělecké dílo nikdo neštěká, neštěkne po něm ani pes. Pravidelně pozoruji, jak se na ten kouř chodí lidé dívat a ukazovat tu cigaretu známým. Jestli to znamená onu rozpačitou reakci, tak mi vůbec nevadí.

V době vašeho primátorování přišla covidová pandemie. Jak jste se zorientovával v bezprecedentním stavu, který Česko ani Teplice nepamatují?

Jako se vším, co do života přijde poprvé a na první dobrou vás vyděsí. Nejdřív nechápavě koukáte, co se děje, zjišťujete informace a snažíte se udržet zdravý rozum. Pak nastoupí standardní proces krizového řízení a rozhodování. Bylo to období, které nejdříve sjednotilo společnost, aby ji pak rozdělilo. Člověk se učí celý život, ale ty dva roky byly hodně intenzivní rychlokurz bez skript a zkušeností. Myslím, že jsme udělali maximum, abychom tou krizí prošli bez ztrát a zbytečných chyb.

Co považujete za největší úspěch, který se ve městě za uplynulé čtyři roky podařil?

Není malých a velkých úspěchů. Naše město stojí na pevných ekonomických, společenských, kulturních i hodnotových základech, které se nikomu a ničemu nepodařilo podrazit, což je skvělá zpráva a velké poděkování všem Tepličanům zároveň. Teplice jsou prostě boží! Pravidelně investuje do školství a infrastruktury města. Podařilo se dokončit velké projekty jako zimní stadion a přestavba aquacentra bez jediné koruny dluhu. Mám velkou radost z toho, že se mi podařilo přesvědčit ministra dopravy a Správu železnic k zahájení realizace rekonstrukce teplického vlakového nádraží už letos. Desítky let se to nikomu nepodařilo.

A naopak, co se nepodařilo?

Každý den narážíme na nějakou komplikaci v životě města. Udržet pořádek na některých místech ve městě, třeba v Trnovanech, Proseticích na Benešově náměstí, vyžaduje hodně intenzivní práci, která je některými občany do několika hodin vymazána k nepoznání. Obecně řečeno, to, co se nám stále ještě nedaří ve větší míře, je přesvědčit některé občany města, že tím nejlepším, co pro Teplice mohou udělat, je mít rád Teplice a chovat se podle toho. Je to běh na dlouhou trať v řádech mnoha generací. Asi jsem moc nedočkavý, a proto mě tak strašně štve nepořádek v ulicích, počmárané lavičky, rozbité koše, ukradené kytky.

Musím zmínit evergreeny, které se vlečou. Jak dlouho bude ještě město přihlížet chátrání Hadích lázní?

Stav Hadích lázní mě opravdu štve. Možnosti města ve vztahu k soukromému vlastnictví jsou však omezené. Většina budov, které nejsou v dobrém stavu, si najde dříve či později svého soukromého vlastníka, který je opraví. Nicméně v tomto případě specifické, architektonicky vzácné a památkově chráněné budovy jsou poptávka a využití velmi omezené, respektive nerentabilní. Proto jsme nabídli panu Třešňákovi vykoupení Hadích lázní do majetku města se záměrem zachránit tento unikát, kompletně jej opravit, zřídit v něm například muzeum lázeňství, kavárnu nebo možnost virtuálních prohlídek města z dob největší slávy. Bohužel jsme se nedohodli na kupní ceně. Podle posledních informací se však pan Třešňák inspiroval mým nápadem na využití a již pracuje na projektu kavárny a restaurace včetně zmíněného muzea lázeňství.

Končí léto, nejde se nezeptat na koupaliště, které ve městě citelně chybí…

Koupaliště Teplicím opravdu chybí a město má záměr koupaliště postavit! Nostalgické vzpomínání na to, co bylo a není a do jisté míry ani už nemůže být, je sice fajn, ale věc to neřeší. V nostalgii se v létě nevykoupete. Město má zastupitelstvem odsouhlasené místo pro letní koupaliště na Nové Vsi. Také odsouhlasilo vypracování kompletní projektové dokumentace včetně předpokládaného rozpočtu stavby. V průběhu posledních dvou let se všechny politické subjekty v městském zastupitelstvu podílely v rámci konzultační skupiny na tom, jak má koupaliště vypadat a co všechno má obsahovat. Na základě těchto požadavků, odborných rad největších kapacit na technickou i provozní část koupaliště v ČR byla vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a v současné době se dokončuje prováděcí dokumentace ke stavbě včetně výpočtu předpokládané ceny. Tento proces by měl být dokončen na podzim tohoto roku a následně bude o budoucnosti stavby s ohledem na předpokládanou cenu rozhodovat opět zastupitelstvo města.

Teplice si letos prošly i autobusovou krizí, kdy lidé marně vyhlíželi své spoje. Už je problém navždy zažehnaný?

Věřím, že ano. Nebo aspoň mě o tom ubezpečil hejtman Ústeckého kraje v reakci na můj otevřený dopis z května tohoto roku, ve kterém jsem na základě stížností starostů okolních měst apeloval na řešení této situace. Nicméně naše město ji nemělo šanci jakkoliv ovlivnit či fakticky řešit, protože objednatelem meziměstské veřejné dopravy je Ústecký kraj.

Připravujete městský dopravní podnik. Zřejmě to nebude nejlevnější záležitost. Proč jste se k tomu odhodlal?

Důvodem rozhodnutí o vybudování vlastního dopravního podniku byly a jsou zkušenosti z posledních let se současným smluvním dopravcem města. Obecně řečeno, pokud máte na výběr mezi smluvním vztahem s monopolním dopravcem, nebo vlastním dopravcem, tak v určitou chvíli zvolíte to druhé, protože můžete provoz, servis a rozvoj efektivně ovlivňovat v čase. A protože město vždy vlastnilo vozový park, zázemí a kompletní infrastrukturu, je takové rozhodnutí snazší. Zároveň nám to umožní rychleji posunout kvalitu MHD do 21. století a v provozu pružněji reagovat na potřeby občanů. Máme jasný cíl, kterým je do dvou let přejít na kompletně bezemisní vozový park postavený na elektrické trakci s využitím hybridních trolejbusů. Také chceme zavést platbu kartou, instalovat interaktivní zastávkové označníky a digitální odjezdové tabule. V současné době se dynamicky rozvíjí i možnost využití vodíku ve veřejné dopravě. I tuto možnost budoucího využití vedeme v patrnosti a již dnes jednáme se společností AGC o vzniku vodíkové čerpací stanice. Když se zrychlí pohyb veřejné dopravy, bude opravdu konkurenceschopná té osobní automobilové.

Lidé nejsou nadšení ze záchytky a s tím spojeným přílivem problémových lidí do města. Co s tím?

Ústecký kraj zřídil před třemi lety jedinou záchytku pro celý Ústecký kraj v Teplicích, a to v rozporu s názorem vedení města. Naše město dlouhodobě jako jediné v kraji finančně podporuje teplickou nemocnici, byť není jejím vlastníkem. Bereme to jako podporu kvality zdravotnictví pro naše občany. Do doby před třemi lety s námi vedení Krajské zdravotní, a.s., resp. Ústecký kraj projednával každou plánovanou investici a novinku, kterou v teplické nemocnici chystá. O záchytce však nebyla nikdy zmínka, až do doby, kdy už bylo v podstatě hotovo. Osobně nemám nic proti takovému zařízení, protože vím, že pro klidný provoz nemocnice, kdy nejsou opilí a zdrogovaní mezi běžnými pacienty na odděleních, je potřebná. Problémem je však ta jedinečnost, kdy jsou „klienti“ sváženi z celého kraje, a ti, kteří jsou bez domova, v určité míře zůstávají v Teplicích. Je potřeba vybudovat další podobná zařízení, nejlépe v každém okresním městě. Nevím, jestli bude náš apel stačit, ale bude i nadále hlasitý a vytrvalý! Jinou možnost ani nemáme.

Teplice se dlouhodobě pyšní tím, že mají finanční polštář, který šetřivý Jaroslav Kubera vytvořil. Rozhazoval jste, nebo jsou úspory ve stále stejné výši?

Víte, nejde ani tak o kdysi naspořený balík peněz, který dnes v podstatě neexistuje, ale o nastavený režim odpovědného hospodaření, který dokáže generovat za běžného provozu úspory, respektive rezervy na horší časy nebo větší investiční akce. Město má kladné provozní saldo, což znamená, že při běžném provozu města bez investičních akcí dokážeme uspořit zhruba 150 milionů ročně. My tyto úspory vracíme právě do městské infrastruktury a obnovy nebo do velkých investic, jako byl Zimák nebo rekonstrukce aquacentra.

Ptám se proto, že jste kdysi řekl, že zdaleka nejste tak moc šetřivý, jako byl váš předchůdce…

Ano, to jsem řekl. Jaroslav Kubera byl extrémně šetřivý člověk. Nicméně v tom důležitém jsme byli zajedno: Rozumné investování do infrastruktury města má smysl a může přinášet provozní úspory. Nicméně je také pravdou, že každá nová investice, která vytvoří nový provoz, také trvale zvýší provozní výdaje města, které ten balík peněz užírají permanentně.

Před Teplicemi je náročné období, které koreluje se situací v celé zemi. Máme inflační, ekonomickou, covidovou i ukrajinskou krizi. Jak se to promítá do hospodaření a jaký dopad to má na občany města?

Čeká nás složité období, ale jedno je jasné: Město je na krizi připraveno! I to je kladná stránka věci, mít rezervu na zlé časy a nemuset zásadně ořezávat plánované investice a provoz města nebo přenášet tuto zátěž na občany města formou výrazně vyššího vstupného do našich organizací. Z krátkodobého hlediska tak dokážeme propady v příjmech města vyrovnat z úspor. No a protože nic netrvá věčně, tak v dobách ekonomické stability a růstu zase naspoříme. Prostě chováme se odpovědně nejen k dnešku, ale i zítřku.

Kandidujete na primátora v čele ODS. Obáváte se, že se vládní politika a kroky vaší strany na republikové úrovni promítnou do komunálních voleb?

Komunální volby jsou o tom, co se děje a bude dít v našem městě. Byť můžu mít pro některé názory i částečné pochopení, tak je třeba si uvědomit, že volby do teplického zastupitelstva ovlivní jen to, jak a kým bude naše město spravováno. Zastupitelstvo města nemůže ovlivnit vládní politiku a jakákoliv taková snaha ovlivní jen to, kdo bude spravovat Teplice a řídit teplickou radnici. Všichni, kdo volají po jakékoliv změně, by měli mít na paměti, že změna nemusí vždy vést k lepšímu.

Jste současně teplickým senátorem. Jak to zvládáte skloubit s primátorováním? Máte dost času na město?

Když vás to baví, tak je to brnkačka, řekl by Jaroslav Kubera. Myslím, že v tomto směru jsme z jednoho těsta! Baví mě, co dělám, i když vím, že je to v mnoha případech na úkor mého soukromého času. Ale protože nerad dělám věci napůl, tak to ani jinak nejde. Moje partnerka a mí blízcí zaslouží metál za jejich toleranci. Díky nim je to možné zvládat.

Co byste si jako Hynek Hanza přál změnit v Teplicích?

Přál bych si město, v němž žijí občané, kteří mají své město opravdu rádi, protože to, co máte rád, k tomu se chováte hezky, pečujete o to a chcete, aby to tak bylo i nadále. Mít rád a mít pozitivní vztah k místu, kde žijeme, je prostě základ! Teplice jsou nejlepším místem mého života, a čím víc lidí s takovým názorem a vztahem bude, tím lepším místem Teplice budou!


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*