Hejtmani žádají peníze na opravy silnic

  •  

V roce 2015 schválila vláda ČR modernizaci železničních kolejových vozidel. Ministerstvo dopravy, které bylo pověřeno realizací modernizace, původně vyčlenilo na pořízení nových vlaků 17,85 miliardy korun, doposud nezajistilo ani polovinu z tohoto objemu financí. Nejen tato problematika byla jedním z klíčových bodů jednání hejtmanů, které se v polovině března uskutečnilo v Teplicích.

Krajům i nadále chybí prostředky ve výši minimálně 4 miliard korun. Rada Asociace krajů ČR proto vládě předloží memorandum, které by regionům garantovalo víceleté financování na opravy silnic II. a III. tříd. Krajům k dnešnímu dni stále chybí prostředky na opravu silnic nižších tříd.

„Každá částka na rekonstrukce silnic nám pomůže, už loni jsme mohli díky těmto financím opravit například objízdné trasy kolem dálnice D8. Ročně vynakládáme z krajského rozpočtu stovky miliony korun, loni to bylo 436 milionů korun. Každým rokem se snažíme stav silnic zlepšovat, toto je tedy významná finanční výpomoc, kterou bychom nebyli schopni z vlastních zdrojů pokrýt, poslední částka, kterou jsme získali od SFDI byla 329 milionů korun,“ řekl 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který se jednání Rady AKČR zúčastnil.

Rada Asociace krajů také potvrdila, že odmítá rozšíření mýtného systému na dalších 900 kilometrů silnic I. tříd. A to proto, že se kraje obávají přesunu kamionové dopravy na silnice II. a III. tříd, které mají ve správě. Ty by byly pod náporem kamionů devastovány.

„Je polovina března a kraje stále neobdržely prostředky na opravy místních komunikací. Proto jsme se společně se všemi hejtmany dohodli, že předložíme vládě ČR memorandum, ve kterém budeme požadovat garanci víceletého financování obnovy silnic II. a III. tříd, a to v objemu 4 miliard korun ročně,“ říká předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Hejtmani oceňují vstřícné jednání vlády, která na základě požadavku hejtmanů pravidelně navštěvuje regiony a jedná o aktuálních otázkách krajů.

„Velice vítáme, že členové vlády navštěvují kraje a plní tak náš požadavek, který jsme přednesli na jednání 4. ledna. Díky tomu můžeme s vládou diskutovat problémy jednotlivých měst, obcí a občanů v našich regionech. Zatím je předběžně projednáno, že během prvního pololetí navštíví vláda všechny regiony,“ dodává Jana Vildumetzová.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*