Hadí lázně musí vlastník do konce května zabezpečit

  •  

Budova Hadích lázní stále chátrá. Je to jak vlivem působení počasí, tak i tím, že se o památkově chráněnou budovu dlouho nikdo nestará. Podle vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu teplického magistrátu je nutné bezodkladně zahájit záchranné práce a dokončit je nejpozději do 31. května.

„Poškozené části krovu budou nahrazeny novými, opravena bude trhlina v klenbě, části vychýleného zdiva budou rozebrány a dozděny do původní podoby. V průčelí kolonády bude provedena sanace zřícené části překladu. Překlad bude dozděn v původním provedení jako plochý klenební překlad z plných pálených cihel ve dvou řadách. Zároveň bude provedena protikorozní ochrana obnaženého ocelového táhla. Uhnilé stropní trámy kolonády budou podepřeny dřevěnými podpěrami,“ popisuje práce vedoucí odboru kanceláře primátora Radka Senftová a dodává, že provedení musí vlastník svěřit odborné firmě, která bude dbát na to, aby nedošlo k poškození zeleně. Konzultovat průběh prací musí firma se stavebním úřadem, památkáři i statikem.

Soukromý majitel, developer Jaroslav Třešňák, chce objekt přestavět na lázeňskou léčebnu pro děti s pohybovými poruchami, ale jeho záměr zatím naráží na odpor památkářů. Jedná se o klasicistní pavilonový dům a navržené zásahy by podle památkářů poškodili památkovou hodnotu.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*