FOTO: Závěrečné zkoušky v praktické škole Arkadie

Foto: Vlaďka Benediktová
  •  

Významnou součástí Arkadie (a také historicky první) je speciální škola.
Přesto, že je samostatným právním subjektem, její sepětí s ostatními organizačními složkami Arkadie je velmi důležité. Tady děti se zdravotním postižením získávají znalosti a dovednosti, které mohou později uplatnit v praktickém životě, převážně v dalších střediscích Arkadie.

Důležitým mezníkem v životě pro žáky jedné ze součástí této školy, kterou je praktická škola, střední škola pro absolventy povinné školní docházky ve speciálních programech, jsou závěrečné zkoušky. Ty proběhly ve dvou červnových dnech, nejprve zkoušky praktické, po týdnu pak zkoušky teoretické. V letošním roce ukončilo program praktické školy jednoleté pět žáků, čtyři chlapci a jedna dívka.

Při praktických zkouškách uplatnili dovednosti potřebné k základnímu provozu a údržbě domácnosti, k přípravě pokrmů či dovednosti z oboru zahradnických prací. Ve zkouškách teoretických prokázali znalosti, potřebné k základnímu fungování ve společnosti, k hospodaření v rodině či dovednosti potřebné ke vzájemné komunikaci nebo k základní komunikaci s úřady. S vycházejícími žáky i s jejich rodiči pracuje dál sociální pracovnice Arkadie, tak aby se pro ně našla kontinuálně navazující sociální služba, která je bude dále připravovat na praktický život.

„Všem absolventům upřímně blahopřejeme a držíme palce, aby jejich vykročení do úspěšného života bylo přinejmenším stejně úspěšné jako složení této zkoušky,“ říká za pedagogy školy vychovatelka Vlaďka Benediktová.

Josef Hon, Arkadie Teplice


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*