FOTO: Spolupráce Arkadie a Lebenshilfe pokračuje i v Adventu

Foto: Karel Klášterka
  •  

Stejně jako v letech minulých, setkají se i letos zástupci obou partnerských organizací také v době adventní. Každoročně navštěvuje skupina zaměstnanců Arkadie adventní trhy v Gardelegenu, aby zde nabídla kupujícím výrobky našich chráněných dílen a nasála atmosféru německého Adventu, na oplátku přijíždějí němečtí přátelé na Vánoce s Arkadií. Ti, vědomi si rozdílné finanční situace obou organizací, nechávají celý výtěžek svého prodeje na této akci jako dar Arkadii.

Letošní setkání ale bylo trochu jiné. Začalo už v první polovině týdne před první adventní nedělí, kdy se do Gardelegenu vypravili čtyři zaměstnanci Arkadie na stáž v rámci projektu
z programu Erasmus+, ve kterém si pracovníci tři organizací ze tří států vyměňují zkušenosti s integrací lidí se zdravotním postižením do většinové společnosti. Na programu stáže byla návštěva oddělení přípravy na práci a pracovního tréninku při chráněných dílnách a v odpoledních hodinách pak chráněného bydlení s vyšší mírou podpory. „Hospitace měly formu přímé práce se zaměstnanci a uživateli služeb jednotlivých zařízení a také exkurze v dalších zařízeních partnerské organizace,“ říká Karel Klášterka, projektový manažér Arkadie.

Na konci pracovního týdne se setkání rozšířilo o další zaměstnance Arkadie, jak z vedení, tak z chráněných dílen, ale také o zástupce třetího partnera projektu z polské Zlotoryje. Projektové setkání pokračovalo účastí na adventním trhu, na němž zaměstnanci chráněných dílen prodávali vedle výrobků chráněných dílen pořádající organizace Lebenshilfe, i keramika a svíčky z chráněných dílen Arkadie a ručně malované skleněné koule z chráněných dílen polského partnera ve Swierdzawě. Vedle pracovních povinností, byl samozřejmě součástí setkání i program poznávací. Jeho součástí byla prohlídka hostitelského města Gardelegen s profesionálním průvodcem či návštěva jednotlivých součástí Lebenshilfe v rámci dne otevřených dveří.

„Setkání bylo jako vždy velmi srdečné, plné inspirujících zážitků a vřelých setkání,“ říká Karel Klášterka. „Úspěšný byl nakonec i prodej výrobků a všichni již se těší na další setkání, které bude již 14.-16.prosince v Teplicích, kdy se všichni partneři zúčastní mj. předvánoční akce Arkadie, spojené s živým betlémem a kulturním programem v Mušli. Pro příští rok jsou již také naplánovány na březen, hospitační návštěva ze strany Lebenshilfe Gardelegen v chráněných dílnách Arkadie, schůzka koordinační skupiny projektu ve Zlotoryji a následně společná účast na grilovací olympiádě v květnu 2017 ve Swierdzawě.“

gardelegen_8

stánek polského partnera se zaměstnanci chráněné dílny

gardelegen_6 gardelegen_5 gardelegen_4

exkurze v chráněných dílnách Lebenshilfe Gardelegen

hospitace v chráněném bydlení pro 24 osob - Lebenshilfe Gardelegen

gardelegen_1

Josef Hon


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*