FOTO: Na Komáří vížce se v rámci Dne přátelství setkávají Češi s Němci

  •  

 

Pvní májový den uspořádala města Krupka a Altenberg-Geising a jejich farnosti tradiční Den sousedství, který se koná v kapli sv. Wolfganga na Komáří vížce a v nejbližším okolí již od roku 2004. Nedílnou součástí byla také česko-německá ekumenická bohoslužba, setkání přátel, povídání a ochutnávka donesených specialit.

Nikoliv náhodou se setkání koná právě na začátku května, kdy si celá Evropa připomíná konec druhé světové války. „Záměrem setkání je nejen přátelské sousedské setkání a vzpomínání občanů z obou stran státní hranice, ale také vyjádření sounáležitosti s naším regionem a vzájemné odpuštění historických křivd,“, řekl tajemník městského úřadu v Krupce František Růžička. Výzva k odpuštění, které je předpokladem vzájemného soužití jak mezi národy, tak i mezi jednotlivci, zazněla rovněž při ekumenické bohoslužbě, během které promluvili zástupci z různých křesťanských církví z Německa i Česka.

Součástí přátelského setkání byla také výstava na téma „Krupka – hornická tradice v projektu Archaeo-Montan 2018“. Projekt ArchaeoMontan mapuje od samého počátku historii středověkého hornictví na obou stranách Krušných hor. Jedná se o příkladnou česko – německou spolupráci, do kterého je zapojeno několik českých a německých subjektů. Celkem se na projektu účastní 45 specialistů z různých vědních oborů od archeologie až po geologii z Čech i Německa, dále pak několik partnerských měst a institucí.

Návštěvníci se rovněž mohli seznámit s nominací na zápis „Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ v rámci společného německo – českého návrhu na světový seznam UNESCO. Jeho součástí jsou také vybrané komponenty v Krupce. Součástí návrhu je totiž „Hornická kulturní krajina Krupka“, která v katastru Krupky zahrnuje například Městskou památkovou zónu Krupka spolu s kaplí sv. Wolfganga na Komáří vížce nebo štolou Starý Martin a další památky.

Kaple sv. Wolfganga bude pro návštěvníky otevřená od května až do konce října vždy v pátek a o víkendech. K dispozici jsou propagační materiály a průvodkyně, která je vždy připravena se všem návštěvníkům ochotně věnovat. Den sousedství tak opět ukázal, že státní hranice a jazyková různost nejsou překážkou k vzájemné spolupráci a porozumění.

Na Komáří vížce se uskutečnil Den sousedství (1) Na Komáří vížce se uskutečnil Den sousedství (2) Na Komáří vížce se uskutečnil Den sousedství (3) Na Komáří vížce se uskutečnil Den sousedství (4)

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*