FOTO: Cena Arkadie již popatnácté!

  •  

Již popatnácté byla udělena Cena Arkadie. Ta je od roku 2000 každoročně udílena tomu, kdo v daném roce nejvýrazněji podpořil tuto obecně prospěšnou společnost, největšího nestátního poskytovatele sociálních služeb v regionu.

Keramický kachel vyrobený v chráněných dílnách Arkadie tentokrát předala předsedkyně správní rady Jana Brežná a Lenka Machaloušová za organizaci dobročinné akce Střihaton 2014 ve prospěch Arkadie. Převzala ji Marta Moravcová, jejíž vlasové studio se této akce, která Arkadii přinesla více než 300 tisíc korun, aktivně zúčastnilo.

Střihaton, jakýsi kadeřnický maraton, který se v roce 2014 konal již popáté, spočívá v celodenním střihání zákazníků v několika předních kadeřnických salonech, partnerech společnosti Redken. Jednotnou cenu 800 Kč za jedno stříhání, pak věnují jedné organizaci, věnující se lidem se zdravotním postižením. Částka, která byla v roce 2014 pro Arkadii vystříhána, byla v historii Střihatonů rekordní. Arkadii to výrazně přispělo k výměně oken v budově školy.

Vedle Ceny Arkadie bylo při slavnostním aktu předáno 21 čestných uznání dalším dárcům, sponzorům, dobrovolným spolupracovníkům či obchodním partnerům. Předávání Ceny Arkadie, které uváděla Eva Stieberová, doprovázel program dvou hudebních souborů Arkadie, o drobné občerstvení se postarali klienti jednotlivých středisek Arkadie. Vytvořili tak velmi příjemné prostředí pro neformální popovídání mezi oceněnými a pracovníky Arkadie.

Arkadie si podpory celé škály těchto lidí velmi váží, bez jejich podpory by své služby nemohla poskytovat. Jen pro letošní rok chybí na sociální služby Arkadie, díky kráceným dotacím, 800 tisíc korun. Již nyní se pro ně chystá Cena Arkadie 2015. Doufejme, že se adeptů na tato ocenění najde i v letošním roce dost.

?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*