Exponát měsíce srpna v teplickém muzeu

  •  

Exponátem měsíce je v Regionálním muzeu Teplice takzvaný depot kamenných sekeromlatů neboli hromových klínů. 

V roce 2016 byl na k. ú. Zabrušany (okr. Teplice) p. Jaroslavem Sedláčkem nalezen eneolitický kamenný sekeromlat. Jednalo se o povrchový ojedinělý nález. Nález byl dne. 7. 6. 2016 předán do Regionálního muzea v Teplicích. V řádu několika měsíců byl totožným nálezcem objeven další (neúplný) sekeromlat stejného typu. Nacházel se ve vzdálenosti pouhých osmi metrů od prvního nálezu. Na základě těchto nálezových okolností můžeme uvažovat o tom, že oba sekeromlaty byly kdysi uloženy (deponovány) společně.

Od středověku až do počátku minulého století se jednalo o poměrně žádaný předmět, jelikož lidé tohoto období věřili, že hromové klíny vyrůstaly při bouřkách, přímo v místě úderu blesku. Kameny pak měly magickou moc chránit před veškerými údery blesků a tím i před následným požárem. Z těchto důvodů byly lidmi vkládány do obytných staveb.

Účel, kulturní zařazení a datace

Kamenné sekeromlaty představovaly rituální zbraně používané při náboženských obřadech v mladší a pozdní době kamenné. Námi prezentovaný nález přísluší ke kultuře se šňůrovou keramikou, kterou datujeme do časového intervalu 2800 až 2500 let před Kristem.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*