Exponátem měsíce je v muzeu třetihorní flóra z Lomu Bílina

  •  

I když do muzea dnes nemůžeme. Nic nám nebrání si přečíst zajímavosti o aktuálním exponátu měsíce.

 

Přírodovědné sbírky Regionálního muzea v Teplicích byly začátkem letošního roku významně obohaceny díky velkorysému daru těžební společnosti Severočeské doly a. s. s centrálním sídlem v Chomutově. Tato společnost je největší hnědouhelnou těžební společností v České republice a vznikla v roce 1994 spojením dvou geograficky oddělených těžebních lokalit, a sice Dolů Bílina působících v teplické oblasti uhelného revíru a Dolů Nástup Tušimice operujících na Chomutovsku.

Významný dar pochází konkrétně z oddělení měřictví a geologie Dolů Bílina. Jedná se o krásnou a cennou kolekci 540 kusů zkamenělin třetihorních rostlin z nadloží hnědouhelné sloje mostecké pánve v prostoru Lomu Bílina. Vzorky reprezentují jednotlivé facie a časové úseky vývoje tzv. Bílinské delty a Libkovického jezera, které se v severozápadních Čechách vytvořilo v období raného miocénu a ukončilo tak tvorbu místní hlavní uhelné sloje. V písčitých a zejména jílovitých usazeninách jezera byly zachovány zkameněliny organismů, které žily ve vodním prostředí, poletovaly nad hladinou, anebo se tam dostaly ze souše z delty přitékající řeky.

Dochované zkameněliny dokumentují živou přírodu, která zde panovala před přibližně 16,5 až 18,5 miliony let. Zkameněliny patří mnoha různým čeledím rostlin a reprezentují všechny běžné i část vzácnějších druhů, které byly v Lomu Bílina během posledních bezmála 40 let zjištěny a vědecky popsány.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*