Exponát měsíce dubna: Ptačí vejce

  •  

Velikost ptačích vajec je většinou přímo úměrná velikosti určitého ptačího druhu. Za nejmenší je považováno vajíčko kolibříka, které váží okolo 0,3 gramů. Přes tuto malou váhu, je v porovnání s váhou rodičů obrovské. Vajíčko totiž představuje 25% hmotnosti dospělého ptáka.

Za největší se udává vejce pštrosa dvouprstého, vážící v rozmezí od 750 až 1600 gramů. Je to pouze 1% váhy dospělce a tak je vlastně v porovnání s vajíčkem kolibříka drobné.

Různé tvary vajec mají odlišnou funkci. Hlavním cílem je co nejdokonalejší uložení v hnízdě z důvodu udržení tepla. Kulovitý tvar je navíc velmi pevný a síla skořápky musí být vyvážená a vydržet váhu sedícího opeřence a přitom umožnit zdárné vyklubání mladých. Ptáci hnízdící v dutinách stromů mají vajíčka kulovitého tvaru. Bezpečí dutin totiž neumožňuje rozkutálení do okolí. Naopak vejce ptáků hnízdících na skalních římsách jsou se širokou základnou a na druhé straně protáhlé do delší špičky. Tento tvar zajistí malý poloměr kutálení. Vejce podobného vzhledu využívají i ptáci se čtyřmi vejci ve snůšce. Tyto se dají úsporně složit úzkými špičkami k sobě ke středu hnízda. Vznikne tím malá plocha, kterou musí rodiče zahřívat pro úspěšný odchov mláďat.

Zatím co jsou ptačí druhy mnohdy velice pestře zbarveni, o vejcích se toto říci nedá. Barevnost vajec se totiž skládá pouze ze dvou pigmentů. Modrozelený a rezavě hnědý. Pouze tyto barvy, spolu s bílou skořápkou, jsou součástí barevných vajec. Jejich různá kombinace pak dodá vejci jeho správnou barvu. Časté jsou také vejce zcela bílé. Je to hlavně u druhů hnízdících v dutinách stromů, kde není třeba maskování. Většina vajec je různě pigmentovaná a variant zbarvení je mnoho. Ochranné zbarvení má maskovací účinek a chrání vejce před predátory. Tento typ se vyskytuje hlavně u otevřených hnízd. Rozdílnost zbarvení odpovídá ochranným vzorům a místu hnízdění tak, aby vejce dostatečně splynula s okolím. Tmavší barva také lépe pohlcuje teplo, proto mají v chladnějších oblastech ptačí vejce sytější barvu. Velikost, tvar i barva vajec jsou dobrým rozlišovacím znakem při zařazení nalezených vajec do příslušného druhu.

Ukázku rozmanitostí tvorů, barev a velikostí ptačích vajec si můžete v dubnu prohlédnout ve foyer teplického muzea.

 

Miroslav Žemlička


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*