Dohoda ODS, ČSSD a TOP 09 o programových prioritách

 •  

Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická a TOP 09 se dne 5.11.2014 dohodly na níže uvedených programových prioritách pro volební období 2014 – 2018.

BEZPEČNOST

 • Kamerový dohledový systém – digitalizace, rozšíření
 • Městská policie Teplice – personální posílení, zaměření na problémové lokality, rozšíření okrskové činnosti
 • Regulace hazardu – v kontextu s plánovanou regulací hazardu ze strany státu využít všech možností k omezení hazardu v Teplicích

HOSPODAŘENÍ

 • Uvážlivě hospodařit bez zadlužování města
 • Investice – infrastruktura města, doprava, veřejný prostor – veřejné, kulturní, sportovní stavby a parky
 • Nezvyšovat bezúčelně provozní výdaje města
 • Využívat domácí i EU dotace na realizaci investic („tvrdých projektů“)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Pokračovat v revitalizaci městských parků a ostatních veřejných prostranství (např. sídliště)
 • Systematicky udržovat a obnovovat městskou zeleň
 • Zachovat bezplatný odvoz komunálního odpadu pro občany města a rozšiřovat svoz bioodpadu a tříděného odpadu
 • Důsledně dbát na dodržování čistoty veřejného prostranství včetně důsledné kontroly úklidu
 • Podniknout veškeré kroky k likvidaci ruin zimního stadionu

DOPRAVA

 • MHD – zapojit se do IDS Ústeckého kraje, zavést přestupní tarif, systematicky obnovovat vozový park, zvážit pořízení hybridních trolejbusů
 • Pokračovat v systematické rekonstrukci chodníků a komunikací
 • Pokračovat v rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení
 • Rozšiřovat možnosti parkování, zejména v sídlištích
 • Vybudovat dva kruhové objezdy
 • Cyklotrasy, cyklostezky – zaměření na problematiku a případné dokončení stávajících a budování nových

ŠKOLSTVÍ, SPORT, KULTURA

 • Pokračovat v rekonstrukcích a zateplování základních a mateřských škol
 • Pokračovat v programu stipendií pro studenty vysokých škol
 • Pokračovat v podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže – dotace z rozpočtu
 • Zaměřit se na výstavbu sportovních a relaxačních zařízení (vyhledat lokality vhodné k jejich realizaci a začít připravovat PD) – zimní hala, skatepark, in-line dráha, dětská hřiště, venkovní posilovna, rekonstrukce Aquacentra, příprava výstavby městského koupaliště
 • Pokračovat v podpoře nekomerční kultury – dotace z rozpočtu
 • Modernizovat vstupní prostory Domu kultury Teplice
 • Podporovat a rozvíjet kulturně-společenské organizace města (Botanická zahrada, Severočeská filharmonie, Regionální knihovna Teplice, Dům kultury Teplice a Krušnohorské divadlo)
 • Zlepšit využití Domu kultury Teplice a Krušnohorského divadla
 • Nabídnout stálou scénu pro pořádání celosezónních kulturních akcí
 • Podporovat činnost mládeže oddílu FK Teplice.
 • Připravit ve spolupráci s Ústeckým krajem podmínky pro zajištění činnosti Domu dětí a mládeže Teplice
 • Podporovat pořadatele významných kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných na území města.

ZDRAVOTNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ

 • Nemocnice v Teplicích – pokračovat ve finanční podpoře formou dotací na vybavení (přístroje, nábytek), ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s. řešit problematiku parkování před poliklinikou v Teplicích
 • Pokračovat ve spolupráci s Lázněmi Teplice, a.s. (kooperace, vzájemná propagace a podpora různých aktivit týkajících se lázeňství a cestovního ruchu)
 • Aktivně spolupracovat s agenturou CzechTourism a Ústeckým krajem v rámci propagace našeho města na domácích i zahraničních veletrzích
 • Pokračovat a aktivně využívat členství ve Sdružení lázeňských míst
 • Nabídnout Krajské zdravotní, a.s. 10 bytů k pronájmu na dobu určitou jednoho roku jako startovací bydlení pro nové lékaře v Nemocnici Teplice
 • Vytvořit podmínky pro možnost umístění dětí předškolního věku do mateřských škol či předškolních center

MAGISTRÁT

 • Zlepšit informovanost občanů vydáváním pravidelných tiskových zpráv do všech tištěných i internetových médií, prostřednictvím webu a informační tabule města
 • Zlepšit oficiální webové stránky města Teplic – další rozvoj funkcí či aplikací

SOCIÁLNÍ OBLAST

 • Pokračovat v pravidelné údržbě a obnově současných zařízení pro seniory (DPS)

ROZVOJ MĚSTA

 • S vybraným architektem vytvořit reálnou architektonickou koncepci města
 • Vytvořit koncepci rozvoje města v krátkém, střednědobém a dlouhodobém výhledu
 • Dále rozvíjet úzkou spolupráci tradičně významných subjektů města

(Statutární město Teplice – AGC, a.s. – Lázně Teplice, a.s. – FK Teplice)

Priority byly stanoveny na základě volebních programů stran a hnutí, které získaly mandáty v zastupitelstvu města.

Většina volebních stran či hnutí při jednáních konstatovala, že je připravena tyto priority podpořit. Dohoda je otevřená všem volebním stranám či hnutím.

ODS, ČSSD a TOP 09 se ucházejí o důvěru všech zastupitelů, kterým jde o to, aby se občanům Teplic ve městě příjemně žilo, a kteří jsou schopni oprostit se od osobních animozit a společně pracovat ve prospěch občanů města Teplice.

 


 •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*