Čeští a němečtí policisté kontrolovali nákladní vozy

  •  

Na Teplicku se konala dopravně bezpečnostní akce, při které se dopravní policisté zaměřili na kontrolu nákladních vozidel.

Ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu a s německými policisty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme jak v rámci dohledu nad bezpečností silničního provozu, tak v dalších oblastech, po několik hodin zastavovali kamiony a kontrolovali veškeré náležitosti, které musí vozidla i řidiči splňovat.

Zaměřili se na dodržování dohody AETR, která předepisuje například profesní způsobilost řidičů, maximální dobu řízení, délku a četnost povinných přestávek, nebo dodržování předepsané doby odpočinku a dohody ADR, která upravuje podmínky přepravy nebezpečných věcí a předmětů, pro jejichž vlastnosti (hořlavost, žíravost, výbušnost a další) může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

Během akce policisté zaevidovali osm porušení platné legislativy, celkem uložili blokové pokuty ve výši 7100 korun. Nejčastějším porušením zákona byl nevyhovující technický stav, vozidlo neměli v úplném pořádku čtyři řidiči, ve dvou případech policisté udělili sankci za nesprávný způsob jízdy a jednoho řidiče oznámili ke správnímu řízení pro porušení zákona o silniční dopravě.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*