Café Nobel: O velikém magnetu zemském

  •  

O geomagnetismu by se dalo povídat hodiny. Geofyzik docent Jakub Velímský z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se proto ve čtvrtek 18. listopadu během své přednášky na teplické hvězdárně dotkne jen několika vybraných kapitol. Podíváme se, proč a kam putují geomagnetické póly, nahlédneme do nitra Země pomocí metody geomagnetické indukce a prozkoumáme, jaké elektromagnetické pole vzniká prouděním vody ve světových oceánech.

Nedávno uplynulo 750 let od doby, kdy francouzský učenec Petrus Peregrinus ve svém dopise Epistula de magnete poprvé popsal chování magnetické střelky. Od středověkých poznatků, přes rozvoj měření magnetické deklinace v období velkých objevitelských mořeplaveb a dále přes průkopnické teoretické i praktické příspěvky Gaussovy, se geomagnetismus rozvinul do dnešní podoby moderní a široké geofyzikální disciplíny. „Ukážeme vám z ní jen malý kousek,“ říká s nadsázkou koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský. „Ale i ten stojí rozhodně za pozornost. Vždyť koho by nezajímalo, kam nám utíkají póly…“

Ústecký rodák Jakub Velímský vystudoval Geofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní na katedře geofyziky přednáší o geomagnetismu a řešení obrácených úloh v geofyzice. Věnuje se počítačovému modelování elektromagnetického pole v zemském plášti a oceánech a studiu elektrické vodivosti Země. Podílí se na interpretaci geomagnetických měření z trojice satelitů Swarm Evropské kosmické agentury.

Přednáška se uskuteční v prostorách hvězdárny v Teplicích na Písečném vrchu od 18:00 hodin. Mohou se jí zúčastnit pouze návštěvníci s platným negativním testem, ukončeným očkováním nebo nejvýše 180 dní po prodělání covid-19. Všichni účastníci musí mít respirátor a dodržovat příslušná hygienická opatření.

Místo si můžete rezervovat na adrese: hap@hapteplice.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*