Bílinské náměstí nově jako zóna odpočinku a místem pro setkávání se

vizualizace náměstí v Bílině
  •  

Revitalizace Mírového náměstí už má svou reálnou podobu. Město Bílina má vypracovanou vizualizaci, která znázorňuje náměstí hlavně jako plochu pro odpočinek či konání kulturních akcí. Náklady na revitalizaci náměstí jsou podle projektové dokumentace odhadované na 17 milionů korun včetně daně. Město však věří, že z výběrového řízení vzejde cena nižší. Vše bude hrazeno z rozpočtu města, neboť nyní žádný dotační program projekty tohoto typu nepodporuje.

“V příštím roce začnou práce na revitalizaci Mírového náměstí. Veřejnost dlouhou dobu volala po tom, aby náměstí nebylo pouze parkovištěm, ale reprezentativním místem, kde se jak obyvatelé města, tak jeho návštěvníci mohou posadit, odpočinout si a kochat se pohledem na rekonstruované budovy či zámek,” uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová.

V současné době se připravuje zadávací řízení na realizaci akce.

“Vítěz by měl být znám do konce roku 2017 nebo začátkem roku následujícího. Vlastní práce by měly začít v únoru a skončit nejpozději počátkem září příštího roku,” popsal vedoucí odboru nemovitostí a investic Jaroslav Bureš.

Vnitřní část náměstí bude podle plánu plnit funkci odpočinkové zóny. Kašna i morový sloup zůstanou na svém místě a stanou se z nich dobře viditelné dominanty náměstí. Tuto zónu budou lemovat lavičky a stromy ve velkých květináčích, lavičky budou i kolem kašny. Povrch vnitřku náměstí zůstane z čedičových valounů, bude však srovnán a podle potřeby upraven.

“Jak ponechání čedičových valounů, tak i umístění zeleně a stromků do květináčů byl požadavek orgánů památkové péče,” doplnil vedoucí. Zůstane také motiv světlých šikmých překřížených čar, které budou rovněž srovnány.

Parkovací místa pro osobní automobily s vyčleněním míst pro vozidla ZTP budou nově po obvodu náměstí. Parkovací plochy i komunikace budou ze žulových kostek. Celkem po obvodu vznikne na všech čtyřech stranách 57 parkovacích míst, z nichž čtyři budou určená pro handicapované.

V současné době se upřesňuje výběr mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše, květináče či veřejné osvětlení. S tímto výběrem městu pomáhá i bílinský architekt Volman a veškeré návrhy jsou průběžně konzultovány s památkáři.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*