Během uplynulého víkendu policisté vybrali 22 000 korun na pokutách

Foto: Policie ČR
  •  

Během minulého víkendu mohli řidiči potkat na silnicích více policejních hlídek, a to proto, že se i policisté z teplického okresu zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce. Ta spočívala ve zvýšeném dohledu na bezpečnost silničního provozu v rizikových místech během letních prázdnin. Tyto letní policejní akce jsou zaměřené na dodržování pravidel silničního provozu, především na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před a během jízdy a také na kontrolu technického stavu vozidel. Policisté se zaměřují i na chování chodců a cyklistů, kteří jsou v případě dopravní nehody zvlášť ohroženou skupinou.

Při této poslední dopravně bezpečnostní akci policisté zkontrolovali 189 vozidel a zaevidovali 71 případů porušení platné legislativy. Třináct kontrolovaných řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost, 19 osob nebylo za jízdy připoutáno bezpečnostními pásy a v jednom případě nebyl použit předepsaný zádržný systém. V deseti případech byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidla a čtyři řidiči nepředložili doklad o povinném pojištění vozidla. Celkem policisté přestupcům udělili 68 blokových pokut v celkové výši 22 000 korun, tři případy porušení zákona bude ve správním řízení řešit příslušný úřad.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*