Bazilika v Bohosudově je národní kulturní památka

  •  

Mezi novými národními kulturními památkami je nyní i poutní areál v Bohosudově. Bazilika Panny Marie Bolestné je tak od července patnáctou národní kulturní památkou v Ústeckém kraji.

Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově stojí na místě takzvaného mariánského zázraku, který se udál v 15. století. Toto významné poutní místo severních Čech má již předbělohorskou poutní tradici, barokní úpravy započaly v 70. letech 17. století. Dnešní podobu areál získal při přestavbě v 1. polovině 18. století, vedené Oktaviánem Broggiem. Okolo se nachází oválný ambit s kaplemi. Pohledově dominantní poloha na úpatí Krušných hor je sice narušena novodobou zástavbou, význam areálu je přesto zachován.

Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější a nejhodnotnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda ČR nařízením za národní kulturní památky (NKP) a stanoví podmínky jejich ochrany. Téma letošního seznamu národních kulturních památek zahrnuje významná poutní místa, která představují architektonické dominanty různých typů staveb v krajině včetně dochovaného duchovního významu. Vláda schválila celkem devatenáct nových nemovitých národních kulturních památek.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*