Autorská výstava skleněných obrazů a rytého skla Lady Semecké

  •  

Užijte si novou výstavu s názvem „Prostor a stěny“ v teplickém muzeu. Navštívit jí můžete od 16. listopadu do 8. ledna. Vernisáž se uskuteční právě 16. listopadu od 17:00 hodin.

inv-lada-semecka-1

Teplická autorka MgA. Lada Semecká (*1973) je jedna z nejvýznamnějších současných českých sklářských umělkyň s originálním autorským rukopisem. Pro její tvorbu je příznačný smysl pro detail, preciznost, bravurní zvládnutí použitých výtvarných i řemeslných technik a zároveň hledání nových přístupů a technologií v práci se sklem. Lada Semecká představí ve III. výstavní místnosti teplického zámku autorské ryté sklo a závěsné abstraktní skleněné obrazy zhotovené technikou spékaní skla.

Hlavním tématem Ladiny umělecké tvorby je příroda, krajina, vesmír vnitřní i vnější. Autorka prostřednictvím hmoty skla sděluje své vidění světa kolem nás. Sklo je pro ni komunikačním médiem, skrze které vypráví příběhy. Minimalistický přístup tvorby vyžaduje promyšlenou instalaci, která umocní výtvarné sdělení. Na výstavě v Teplicích se tak můžeme těšit na zajímavou netradiční instalaci s dataprojekcí.

Technika zušlechťování skla rytinou má v Teplicích svou historii, která sahá do 1. pol. 19. století. V této době zažívalo ryté lázeňské upomínkové sklo vrcholné období. Dobovým, rytým lázeňským skleničkám bude věnovaný prosincový Exponát měsíce z muzejních sbírek ve vstupní hale muzea. Návštěvníci tak budou mít možnost vysledovat rozdíly i paralely mezi výtvarným, námětovým a řemeslným pojetím historického rytého skla a současné rytiny, kterou reprezentuje svou tvorbou Lada Semecká.

S technikou rytím skla „na mědi“ budou seznámeni i zájemci o tradiční vánoční dílnu, která se bude konat v sobotu 10. 12. Lada Semecká zde bude provádět ukázku rytí skla na ryteckém stroji.

O umělkyni:

MgA. Lada Semecká (*1973) je výtvarná umělkyně a pedagožka pocházejí z Teplic, kde také stále trvale žije. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově, obor rytí skla. Ve studiu pokračovala na Institutu výtvarné kultury v Ústí nad Labem v ateliéru skla vedeném doc. ak. soch. Pavlem Mizerou. Studium zakončila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru skla u prof. Vladimíra Kopeckého, kde následně působila jako odborná asistentka.

V pedagogické činnosti pokračovala na Toyama City Institute of Glass Art v Japonsku. Po návratu do České republiky zaujala místo odborné asistentky na Katedře všeobecné průpravy na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde také aktuálně působí. Lada Semecká je pravidelnou účastnicí mezinárodních sklářských sympozií. Vystavuje v Čechách i v zahraničí. V Teplicích vystavuje poprvé.

Regionální muzeum Teplice


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*