Střední škola AGC

Střední škola AGC připravuje pro podniky v regionu co nejšikovnější pracovníky. „Vychováváme žáky, kteří budou uplatnitelní ve firmách a institucích v regionu okamžitě po ukončení studia.

1 2 3 4 5 7